Eira'n achosi trafferth ar ffyrdd ar draws Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @NWPRPU
Disgrifiad o’r llun,
Eira ar yr A470 ger Bwlch y Gorddinan

Mae tywydd garw wedi achosi trafferthion i deithwyr yn rhannau o Gymru wedi i rybudd melyn am rew ac eira ddod i rym.

Bu'n rhaid cau nifer o ffyrdd yn y gogledd ac mae amodau wedi bod yn heriol i yrwyr mewn sawl rhan o'r wlad.

Aeth ceir a lorri yn sownd yn yr eira ar yr A487 yn ardal Dinas Mawddwy, ac roedd cyngor i osgoi Bwlch y Crimea ym Mlaenau Ffestiniog.

Daeth rhybudd y Swyddfa Dywydd i rym am 12:00 ddydd Mawrth ac mae'n para nes 11:00 fore Mercher.

Bu'n rhaid cau Bwlch Sychnant yng Nghonwy, Bwlch yr Oerddrws ger Dolgellau a'r A487 rhwng Machynlleth a thafarn y Cross Foxes.

Er iddyn nhw barhau ar agor, mae amodau gyrru wedi bod yn anodd ar ffordd fynydd y Bwlch a Rhigos yn Rhondda Cynon Taf, a bu'r A44 rhwng Aberystwyth a Llangurig ar gau am gyfnod hefyd.

Bu'n rhaid cau tair ysgol yng Ngwynedd ddechrau'r prynhawn - Ysgol Pennal, Ysgol Corris ac Ysgol Bro Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd - yn ogystal ag Ysgol Gynradd Licswm ac Ysgol Rhos Helyg yn Sir Y Fflint ac Ysgol Bro Iâl yn Sir Ddinbych.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y byddai band o law yn lledu tua'r dwyrain ar draws Cymru brynhawn Mawrth ac yn gynnar gyda'r nos, gan droi'n eira ar y bryniau yn y lle cyntaf ac ym mannau is maes o law.

Ychwanegodd llefarydd bod 3-5cm o eira yn debygol ar dir dros 200m o uchder, ond fe allai bod gymaint â 10cm mewn rhai llefydd.

Disgrifiad o’r llun,
Eira ar ffordd rhwng Llanuwchllyn a Dolgellau ddydd Mawrth

Rhagor o dywydd garw

Mae disgwyl mwy o drafferthion cyn diwedd yr wythnos wrth i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd melyn am ragor o eira a rhew rhwng 15:00 ddydd Iau a 12:00 ddydd Gwener.

Fe allai rhwng 2-5cm o eira ddisgyn mewn rhai mannau, gyda'r posibilrwydd o 10cm i rai.

Maen nhw'n cynghori gyrwyr i gymryd gofal a chaniatáu mwy o amser ar gyfer unrhyw deithiau yn hwyr nos Iau ac yn gynnar fore Gwener wrth i'r tymheredd ddisgyn o dan y rhewbwynt.