Ailgynnal profion serfigol wedi camgymeriad storio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r samplau'n cael eu profi am bresenoldeb mathau risg uchel o'r Feirws Papiloma Dynol sy'n achosi'r rhan fwyaf o achosion o ganser ceg y groth

Mae gwasanaeth Sgrinio Serfigol Cymru wedi ysgrifennu at 369 o fenywod wedi iddi ddod i'r amlwg bod samplau prawf ceg y groth wedi cael eu storio'n ddamweiniol mewn potiau oedd wedi dyddio.

Mae disgwyl y bydd yn rhaid trefnu profion newydd yn achos tua hanner yr unigolion dan sylw.

Iechyd Cyhoeddus Cymru sy'n gyfrifol am y gwasanaeth, sy'n sgrinio am y Feirws Papiloma Dynol (HPV) - feirws sy'n gallu achosi canser ceg y groth.

Mae'r camgymeriad yn effeithio ar lai na 2% o'r menywod a gafodd eu sgrinio yng Nghymru rhwng Gorffennaf a Hydref y llynedd.

Mae'r samplau'n cael eu casglu mewn meddygfeydd, clinigau iechyd rhywiol a chlinigau ysbyty, eu rhoi mewn pot - ffiol - sy'n cynnwys hylif cadwrol a'u danfon wedyn ar gyfer ei sgrinio yn labordy Sgrinio Serfigol Cymru.

Yn achos canran fach iawn o samplau, fe ddaeth i'r amlwg bod ffiolau wedi'u defnyddio oedd wedi pasio dyddiad terfyn y gwneuthurwr.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Does dim disgwyl i ganlyniadau'r profion newid yn achos mwyafrif y menywod sydd wedi eu heffeithio, medd y gwasanaeth, a dim angen iddynt gymryd camau pellach

Ymddiheuriad 'diffuant'

Dywedodd Dr Sharon Hillier, cyfarwyddwr sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod yn ymddiheuro "yn ddiffuant i'r holl fenywod a fydd yn cael llythyr gennym yn gysylltiedig â'r mater hwn.

"Gallaf roi sicrwydd i fenywod nad oes unrhyw dystiolaeth bod unrhyw niwed wedi'i achosi gan y mater hwn. Rydym wedi edrych yn ofalus ar yr holl ganlyniadau a roddwyd eisoes a lle y bo'n bosibl rydym wedi ailsgrinio samplau.

"Nid oes unrhyw rai nad ydynt wedi cael llythyr gennym wedi'u nodi fel rhai yr effeithiwyd arnynt gan y mater, ac nid oes angen iddynt fod yn bryderus na chysylltu â ni.

Mae'r gwasanaeth yn cydweithio gyda'u "partneriaid bwrdd iechyd" i ddarganfod beth aeth o'i le.

Fe ddigwyddodd y camgymeriad pan oedd Sgrinio Serfigol Cymru yn cyflwyno sgrinio HPV.

Yng Nghymru, mae menywod rhwng 25 a 49 oed yn cael cynnig prawf ceg y groth unwaith bob tair blynedd - bob pum mlynedd yn achos menywod rhwng 50 a 64.

Cafodd 210,800 o fenywod Cymru wahoddiad i gael eu sgrinio yn 2017-18.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol