Canolfannau iechyd: Galw i edrych eto ar safonau iaith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu edrych ar wasanaethau Cymraeg meddygfeydd, deintyddfeydd, optegwyr a fferyllfeydd

Mae Llywodraeth Cymru yn edrych eto ar wasanaethau Cymraeg meddygfeydd, deintyddfeydd, optegwyr a fferyllfeydd.

Ar hyn o bryd, yn groes i farn Comisiynydd y Gymraeg, does dim rhaid iddyn nhw gynnig darpariaeth Gymraeg i gleifion dan y Safonau Iaith.

Ond mae Newyddion 9 yn deall bod y Llywodraeth am edrych eto ar eu cytundebau meddygol, allai yn y dyfodol nodi eu dyletswyddau ieithyddol.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud bod y dyletswyddau'n annigonol a bod angen eu rhoi dan y Safonau er mwyn cryfhau'r Gymraeg o fewn y Gwasanaeth Iechyd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Alaw Griffiths o Aberystwyth wedi cael trafferthion yn dod o hyd i feddyg teulu sy'n siarad Cymraeg

Yn ôl Alaw Griffiths o Aberystwyth, sydd wedi cael trafferth dod o hyd i feddyg teulu sy'n siarad Cymraeg wrth drafod ei hiechyd meddwl, gall prinder y Gymraeg o fewn meddygfeydd fod yn "beryglus".

"Y gwahaniaeth ydi rhwng siarad fy iaith gyntaf ac fy ail iaith ydi buaswn i'n lot fwy cyfforddus, ac yn lot mwy agored i siarad yn y lle cyntaf.

"Mi wna i fynd mor bell a dweud ei fod o'n beryglus i ddim teimlo'n ddigon cyfforddus, achos mae o'n dipyn o beth i lot o bobl i godi'r ffon yn y lle cyntaf i wneud apwyntiad," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r optegydd Sara Ward yn rhagweld "lot o drafferthion" petai safonau iaith o'r fath yn cael eu gosod

Mae'r optegydd, Sara Ward, sy'n rhedeg ei busnes ei hun yng Nghaerdydd, yn dweud byddai gosod busnesau fel ei un hi dan y safonau yn afresymol.

"Be' dwi'n poeni amdano yw busnesau lle mae neb yn gallu siarad Cymraeg, sut fuasai nhw'n gallu addasu os oedd e'n dod bod nhw'n gorfod gwneud," meddai.

"Dwi'n gallu gweld y buasai lot o drafferthion."

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu rheoliadau newydd erbyn mis Ebrill.