Dyn o Gaerdydd yn osgoi carchar am droseddau terfysgaeth

Sajid Idris

Mae cyn-weithiwr gyda'r Post Brenhinol yng Nghaerdydd wedi cael dedfryd ohiriedig ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau yn ymwneud â lledaenu cyhoeddiadau terfysgol ar y we.

Roedd disgwyl i achos Sajid Idris, 35 oed o Gaerdydd, a'i wraig, Sadia Malik, ddechrau yn Llys y Goron Kingston ddydd Llun a pharhau am bythefnos.

Cafodd Idris ei arestio gan swyddogion arbenigol fel rhan o ymchwiliad gwrth-terfysgaeth ehangach dros Gymru ym mis Rhagfyr 2014.

Ni chafodd Idris ei gyhuddo bryd hynny, ond cafodd ei arestio unwaith eto yn 2017 am ledaenu cyhoeddiadau terfysgol ar y we.

Cafodd Idris ddedfryd o 21 mis yn y carchar, wedi ei ohirio am ddwy flynedd, tra bod yr achos yn erbyn ei wraig wedi ei ollwng.

Clywodd y llys fod Idris yn ddilynwr brwd o Omar Bakri Mohammed - Mwslim eithafol sydd wedi ei wahardd o'r DU.

Roedd wedi postio nifer o'i areithiau i'w gyfrif YouTube, gan gynnwys deunydd oedd yn hyrwyddo trais a therfysgaeth.

Ar ôl archwilio ei gartref yn Grangetown, daeth tystiolaeth i'r amlwg fod Idris wedi bod yn anfon arian i nifer o unigolion oedd yn euog o droseddau terfysgaeth.

Roedd negeseuon ar ei gyfrifiadur oedd hefyd yn dangos fod ganddo berthynas agos ag Abdul Miah, un o'r rhai gafodd eu cyhuddo yn 2012 am gynllwynio ymosodiad ar adeilad y Farchnad Stoc yn Llundain.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol