Dau'n euog o dipio tunnelli o sbwriel yn anghyfreithlon

Sbwriel Image copyright Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Mae dau ddyn wedi pledio'n euog i gyhuddiadau'n ymwneud â thipio tunelli o sbwriel yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf.

Fe wnaeth Ronnie Junior Jones, 29 oed o Lynrhedynog, a Luke Samuel Davies, 27 oed o Drealaw, ym Mhorth, gyfaddef eu bod wedi cael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon yn fwriadol rhwng Ebrill ac Awst 2017.

Ar ddiwrnod cyntaf yr achos yn Llys y Goron Abertawe, fe newidiodd y ddau eu ple mewn cysylltiad â phedwar o'r 18 cyhuddiad yn eu herbyn ar ôl pledio'n ddieuog yn wreiddiol.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl iddyn nhw gael eu dedfrydu ar 1 Chwefror.

Image copyright Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Dywedodd y Barnwr Peter Hayward bod y ddau "wedi amlygu synnwyr cyffredin trwy wrando ar gyngor doeth" eu cynrychiolwyr cyfreithiol, ac osgoi cost ychwanegol cynnal achos llawn.

Roedd y troseddau, meddai, yn "gwbl ddiangen ac yn difrodi'r wlad hyfryd yma rydym yn freintiedig i fyw ynddi".

'Amarch a difaterwch'

Cafodd y ddau er herlyn wedi i swyddogion gorfodaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf ddod ar draws fan tra ar batrôl.

Mae'r adran yn credu bod 10 i 11 tunnell o sbwriel wedi cael eu tipio ar o leiaf naw achlysur. Mae'r achos wedi costio £6,241 i'r cyngor, gan gynnwys £2,641 i glirio'r gwastraff.

Dywedodd y cyngor bod rhywfaint o'r sbwriel wedi ei dipio mewn coedwig a'i roi ar dân, a bod hynny'n amlygu "amarch" a "difaterwch enfawr i'r amgylchedd a thrigolion" y sir.

Yn ôl y cyngor, roedd y ddau ddiffynnydd wedi hysbysebu gwasanaeth casglu sgrap a sbwriel ar Facebook, er nad oedd yr un o'r ddau â thrwydded i gynnal busnes o'r fath.

Roedden nhw'n codi hyd at £350 i gael gwared ar wastraff, gan roi'r argraff i gwsmeriaid bod rhan helaeth o'r arian yn mynd at gostau tipio.