Arestio dau ddyn am roi carafán ar dân yn Noc Penfro

heddlu
Image caption Mae dau ddyn wedi'u harestio dan amheuaeth o gynnu tân yn fwriadol

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion wedi i garafán fynd ar dân yn Noc Penfro.

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio dan amheuaeth o gynnu tân yn fwriadol ac yn cael eu cadw yn y ddalfa.

Credir na chafodd neb eu hanafu yn ystod y tân ar Stryd Fleet, yn ardal Pennar, Doc Penfro.

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad gydag unrhyw un a allai fod yn yr ardal rhwng 02:00 a 04:00 ac yn eu hannog i gysylltu gyda nhw.

Pynciau Cysylltiedig