Carcharu dyn am herwgipio dau fyfyriwr yn Abertawe

Jack Crocker Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Mae Jack Crocker wedi'i garcharu am wyth mlynedd gyda phum mlynedd ychwanegol ar drwydded

Mae dyn 22 oed o Abertawe wedi ei garcharu am herwgipio dau fyfyriwr ym mis Tachwedd y llynedd.

Fe wnaeth Jack Crocker orfodi'r ddau i mewn i gar tra'n eu bygwth gyda chyllell, cyn eu gyrru o gwmpas y ddinas am dros ddwy awr.

Roedd Crocker yn feddw ac wedi torri fewn i dŷ un o'r dioddefwyr yn ardal Port Tennant.

Fe wnaeth Crocker, o Bort Tennant, gyfaddef byrgleriaeth, herwgipio, bod â chyllell yn ei feddiant, dwyn modur a gyrru tra'i fod wedi ei wahardd.

Cafodd ei garcharu am wyth mlynedd gyda phum mlynedd ychwanegol ar drwydded, a bydd rhaid iddo dreulio o leiaf dwy ran o dair o'r ddedfryd dan glo.

Mae Crocker hefyd wedi'i wahardd rhag gyrru am 100 mis.

Taro dyn

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod y dioddefwr cyntaf, myfyriwr prifysgol, wedi clywed sŵn yn ei dŷ a chymryd mai ffrind oedd yn dychwelyd adref.

Ond mewn gwirionedd Crocker oedd yno, ac fe darodd y dyn yn ei wyneb gyda'i ddwrn sawl gwaith.

Clywodd y llys iddo ddweud wrth y dyn y byddai'n eu torri i fyny i ddarnau bychain a'u hanfon nhw at eu rhieni.

Pan ddaeth dyn arall fewn i'r gegin, fe wnaeth Crocker dynnu cyllell allan cyn bygwth y ddau gan ddweud mai ef oedd "berchen y stryd".

Fe wnaeth Crocker orchymyn i gael allweddi'r car oedd yn berchen i un o'r dynion cyn eu gorfodi i mewn.

Dianc

Gyrrodd y car ar gyflymdra am dros ddwy awr gan ddweud wrthyn nhw fod ganddo ddryll, a bygwth taflu bomiau tân at dai eu rhieni.

Daeth y daith i ben pan wnaeth Crocker wrthdaro â char arall cyn dweud wrth y myfyrwyr i adael.

Llwyddodd y ddau i ddianc cyn gofyn i yrwyr eraill am gymorth a galw'r heddlu.

Dywedodd Crocker wrth yr heddlu "pan dwi'n yfed gin dwi ddim yn gwybod beth dwi'n ei wneud".

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas wrth y llys fod Crocker wedi gwneud i'r dioddefwyr "ddioddef rhywbeth ofnadwy" sydd wedi achosi niwed seicolegol hir dymor.

Roedd dedfryd estynedig yn "berthnasol i warchod y cyhoedd" meddai.