Cyhoeddi gemau ail ran Uwch Gynghrair Cymru

UG Cymru

Mae trefn y gemau yn ail hanner tymor Uwch Gynghrair Cymru wedi'u cyhoeddi.

Wedi toriad o ychydig wythnosau, bydd gemau yn dechrau yn ôl ar nos Iau, 31 Ionawr, pan fydd Y Bala yn herio'r Seintiau Newydd.

Ar yr un penwythnos fe fydd Caernarfon yn croesawu'r Barri i'r Oval tra bydd y Drenewydd yn wynebu Cei Connah yn hanner uchaf y tabl.

Yn hanner isaf y tabl bydd Aberystwyth yn erbyn Llandudno ar y nos Wener, Caerfyrddin yn herio MET Caerdydd ar ddydd Sadwrn tra bydd Llanelli yn teithio i'r Graig i wynebu'r Derwyddon Cefn.

'Rhowch gynnig arni'

Bydd y tymor yn dod i ben ar nos Wener, 26 Ebrill, gyda'r gemau i gyd i ddechrau am 19:45.

Bryd hynny bydd y Seintiau Newydd yn wynebu Cei Connah, Y Barri'n herio'r Drenewydd, MET Caerdydd yn croesawu Llanelli, Caernarfon yn teithio i'r Bala, Caerfyrddin yn wynebu Aberystwyth a Llandudno yn herio'r Derwyddon Cefn.

Dywedodd ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru, Gwyn Derfel: "Mae ail ran y tymor yn argoeli i fod yn arbennig o gyffrous yn hanner uchaf a hanner isaf tabl Uwch Gynghrair Cymru.

"Mae'n braf gweld Y Seintiau Newydd yn cael eu herio o ddifrif am y bencampwriaeth y tymor yma ac mae breuddwydion y clybiau yn yr hanner isaf o gystadlu'n Ewrop yn fyw o hyd hefyd wrth gwrs o ganlyniad i'r gemau ail-gyfle.

"Os nad ydych wedi gwylio gêm yn ein Cynghrair Cenedlaethol o'r blaen - rhowch gynnig arni."

Pynciau Cysylltiedig