Mesur i weld a yw stryd fwyaf serth y byd yn Harlech

Published
image captionGwyn Headley yn mesur hyd rhan o'r ffordd wrth gasglu tystiolaeth

Gallai stryd yng Ngwynedd gael ei chydnabod fel y stryd breswyl fwyaf serth yn y byd cyn hir, wrth i fesuriadau swyddogol gael eu gwneud ddydd Mercher.

Baldwin Street yn Dunedin, Seland Newydd - sydd â graddiant o 35% ar ei fan mwyaf serth - yw deiliad y record ar hyn o bryd.

Ond mae trigolion Harlech yn credu bod Ffordd Pen Llech yn y dref â graddiant o 36%, fyddai'n ei gwneud yn fwy serth.

Mae swyddogion Recordiau Byd Guinness yn cymryd mesuriadau ar y stryd ddydd Mercher, ond does dim disgwyl cadarnhad yn y fan a'r lle.

image captionY tirfesurydd Myrddyn Phillips yn cofnodi ffigyrau yn Harlech ddydd Mercher

Dywedodd Sarah Badhan, sy'n rhedeg grŵp cymunedol ar Facebook, bod y mwyafrif o drigolion yn byw ar waelod y stryd, tra bod fferyllfa a swyddfa bost ar yr ochr uchaf.

"Mae'n bendant yn eich cadw'n heini," meddai.

"Mae'n dipyn o her mynd i fyny - rydych chi wedi ymlâdd erbyn i chi gyrraedd y top."

image captionBaldwin Street yn Dunedin, Seland Newydd, yw deiliad y record ar hyn o bryd

Mae'r dystiolaeth yn cael ei chasglu gan y tirfesurydd Myrddyn Phillips.

Dywedodd mai'r broses yw "cymryd cyfres o fesuriadau ar y ffordd, yn canolbwyntio ar y rhan serthaf, er bod angen i ni fesur yr holl stryd.

"Bydd yn cymryd 'chydig o ddyddiau i brosesu'r wybodaeth gan fod angen cymryd y data am uchder y ffordd a chyfrifo union raddfa'r stryd."

image captionMae trigolion Harlech yn credu mai Ffordd Pen Llech yw stryd breswyl fwyaf serth y byd

Straeon perthnasol