Cyngor i gadw draw o draeth Oxwich wedi i graig ddisgyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwylwyr y Glannau

Mae Gwylwyr y Glannau yn cynghori'r cyhoedd i osgoi rhannau o'r llwybr arfordirol ger traeth Oxwich ym Mhenrhyn Gŵyr wedi i graig sylweddol ddisgyn i'r môr brynhawn Sul.

Cafodd y gwasanaeth eu galw gan Heddlu'r De oddeutu 15:00 a bellach mae'r ardal ar gau i'r cyhoedd.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a pherchnogion y tir wedi cael gwybod ac mae disgwyl archwiliad pellach ddydd Llun yng ngolau dydd.