Anrheg Nadolig annisgwyl i fenyw ddigartref o Gaerffili

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd rheolwraig Caffi Tyfu, Johanna Simic (dde) bod nifer wedi rhoi i'r caffi wedi i stori'r fenyw gael ei rhannu ar Facebook

Cafodd menyw ddigartref anrheg Nadolig annisgwyl wrth i samariad trugarog dalu iddi aros mewn gwesty.

Aeth stori'r fenyw 22 oed ar led dros Facebook, wedi i rywun ei chyfarfod yng Nghaffi Tyfu, Caerffili, a'i rannu.

Wedi hynny daeth noddwr yn ei flaen i dalu am noson mewn Travelodge iddi.

Roedd y fenyw - sydd wedi gofyn i beidio â chael ei henwi - yn byw dan darpolin ac wedi dweud fod y rhodd yn "hyfryd, yr union beth roeddwn ei angen".

Mae Caffi Tyfu yn lleoliad sy'n cynnig cymorth i'r digartref ac unigolion bregus, ac roedd rheolwraig y caffi, Johanna Simic, wedi helpu'r rhoddwr drefnu'r noson i'r ferch.

Talodd y noddwr am ddwy noson i'r fenyw ddigartref mewn Travelodge, a thalodd ei ferch am noson ychwanegol.

'Teulu'

Dywedodd y fenyw ddigartref bod Caffi Tyfu fel "teulu" iddi ers iddi golli ei chartref fis yn ôl.

Esboniodd: "Mae'r lle yma wedi fy nghefnogi dros y mis diwethaf, gan roi prydau cynnes i fi bob dydd, gadael i mi ddod mewn i gynhesu... wedi bod yno i siarad gyda fi, i fy nghefnogi drwy unrhyw beth a phob peth bach roeddwn ei angen.

"Maen nhw wedi camu i'r adwy a bod yn deulu i fi, yn wahanol i fy nheulu go iawn."

Ffynhonnell y llun, Caffi Tyfu
Disgrifiad o’r llun,
Mae Caffi Tyfu yn bwydo ac yn cynnig cymorth a hyfforddiant i bobl digartref a bregus

Ers i stori'r fenyw gael ei rhannu ar-lein, dywedodd Ms Simic ei bod wedi rhyfeddu gyda'r rhoddion sy'n dod i'r caffi.

"Dydych chi ddim yn sylweddoli cynifer o bobl sydd wedi eu heffeithio gan galedi tan fod rhywbeth fel hyn yn digwydd," meddai.

Mae Caffi Tyfu yn galluogi cwsmeriaid i dalu am fwyd a diod i bobl sydd mewn angen o flaen llaw ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr gan obeithio y byddent yn gallu cael eu cyflogi yn y dyfodol.

Mae Hugh Wilson, cyn-aelod o'r fyddin, yn gwirfoddoli yno ac mae'n disgrifio'r rôl fel "achubiaeth" iddo, am ei fod "eisiau gwneud rhywbeth sy'n ei gadw'n brysur".

Ychwanegodd Mr Wilson, sy'n byw gyda PTSD: "Roeddwn am roi rhywbeth yn ôl. Dwi'n meddwl y byd o'r gwirfoddolwyr a'r cwsmeriaid."

Dywedodd y fenyw ddigartref bod yr ymateb i'r stori ar Facebook wedi bod yn rhyfeddol, a'i fod wedi ei helpu i godi ymwybyddiaeth o fyw ar y stryd.

"Mae'n neis i fod y llais yna a dweud dewch 'mlaen, deffrwch, edrychwch ar be' sy'n digwydd o'ch cwmpas chi," meddai.