Apelio am wybodaeth wedi gwrthdrawiad ger Dolgellau

Cyhoeddwyd

Mae plismyn yn apelio am dystion wedi gwrthdrawiad rhwng dau gar ar ffordd yr A487 ger tafarn y Cross Foxes yn Nolgellau.

Bu'n rhaid cludo saith o bobl i wahanol ysbytai wedi'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd tua 15:35 ddydd Sul.

Yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, fe gafodd dau ohonyn nhw eu cludo mewn hofrennydd i Ysbyty Aintree yn Lerpwl.

Cafodd tri pherson eu cludo i Ysbyty Bronglais, Aberystwyth a'r ddau arall i Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Roedd dau berson yn teithio mewn un car a phump yn y llall.

Cafodd pum ambiwlans a cherbyd ymateb cyflym eu danfon mewn ymateb i'r alwad i'r gwasanaethau brys.

Bu'r ffordd ar gau am gyfnod.