Shân yn achub y dydd!

Mae'r gantores a'r berfformwraig Shân Cothi wedi derbyn canmoliaeth ac edmygedd ei chyd-berfformwyr am ei pharodrwydd i gamu i un o brif rannau'r sioe Sweeney Todd yn Nhŷ Opera Zurich, gyda llai 'na 24 awr o rybudd.

Mae'r cynhyrchiad, sy'n cynnwys rhai o enwau mawr y byd opera, gan gynnwys Syr Bryn Terfel, ymlaen yn y ddinas tan 11 Ionawr.

Yn siarad gyda BBC Cymru Fyw o'r Swistir nos Iau, dywedodd Syr Bryn Terfel:

"Mi gyrhaeddodd Shân Zurich neithiwr am hanner nos, cyn dod yn syth i'r ymarferion fore heddiw.

"Wedi dim ond ychydig oriau o ymarfer roedd Shân ar y llwyfan gyda gweddill cast Sweeney Todd, ac yn chwarae rhan Mrs Lovett erbyn saith o'r gloch y nos.

"A beth sy'n anhygoel yw nad ydy Shân wedi chwarae'r rhan ers tair blynedd.

"Mae Shân wir wedi bod yn seren, ac ma'i wedi llwyddo i safio'r sioe ac wedi achub y dydd."

Pam y byr rybudd?

Fe gafodd y gantores sydd wedi bod yn chwarae rhan Mrs Lovett yn y cynhyrchiad, y mezzo soprano o Awstria Angelika Kirchschlager, ei tharo'n wael ar ddechrau'r wythnos ac roedd pryderon y byddai'n rhaid canslo gweddill perfformiadau'r wythnos.

Ond yn ffodus i griw Sweeney, roedd Shân eisoes wedi cyd-berfformio â Syr Bryn yn y sioe, a hynny ar lwyfan Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 2014, felly dyma'r cynhyrchwyr yn mentro cysylltu â hi rhag ofn ei bod 'digwydd bod' ar gael.

Mae arweinydd y cynhyrchiad hefyd wedi canmol Shân am ei pharodrwydd i gamu i'r adwy ar fyr rybudd. Dywedodd David Charles Abell fod gweithred Shân y tro hwn gyfystr â dringo Everest ym myd y theatr.

Fe ddaeth y newydd hefyd yn dipyn o syndod i wrandawyr Radio Cymru, wedi i'r gyflwynwraig Heledd Cynnwal orfod camu'n sydyn i esgidiau Shân ar ei rhaglen foreol.

Y gobaith yw y bydd Angelika Kirchschlager yn gwella ymhen ychydig ddyddiau ac y bydd yn gallu dychwelyd i'r llwyfan.

Pynciau Cysylltiedig