Cefnogwyr pêl-droed hoyw 'ofn' mynychu gemau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Adam Smith
Disgrifiad o’r llun,
Adam Smith gyda chapten Casnewydd Mickey Demetriou

Mae ymgyrchwyr yn honni fod cefnogwyr pêl droed hoyw yn cadw i ffwrdd rhag mynychu gemau o ganlyniad i homoffobia.

Yn ôl gwaith ymchwil gan Pêl-Droed v Homoffobia, mae 63% o gefnogwyr pêl-droed LGBT+ wedi dioddef neu glywed camdriniaeth mewn gemau dros eu rhywioldeb.

Mae ffigyrau hefyd yn dangos fod 65% o gefnogwyr cartref a 72% o gefnogwyr oddi-cartref o glybiau cynghrair ddim yn adrodd ar unrhyw weiddi homoffobig neu transffobig.

Dywedodd Adam Smith i Pride Cymru fod "pawb yn haeddu mwynhau chwaraeon."

'Anodd dod allan'

Cardiff Dragons yw'r tîm pêl-droed LGBT+ cyntaf yng Nghymru ac yn ôl eu rheolwr Dario Guittiere mae "nifer o stereoteipio yn parhau."

"Dwi'n credu dyna pam mae nifer o ddynion sy'n chwarae pêl-droed sydd eisiau bod yn agored am eu rhywioldeb yn ei gweld hi'n anodd dod allan.

"Mae'n wahanol yn gêm y merched oherwydd mae sawl merch sy'n chwarae pêl droed yn broffesiynol yn agored am eu rhywioldeb.

"Mae pethau wedi gwella ond mae 'na dal lot i'w wneud," meddai.

Ffynhonnell y llun, Cardiff Dragons
Disgrifiad o’r llun,
Ymgyrch Football V Homophobia

Mae Casnewydd yn y broses o sefydlu grŵp cefnogwyr LGBT+.

Mae Mr Smith sy'n gefnogwr Casnewydd a Chadeirydd rainbow Newprt wedi dweud nad yw wedi dioddef camdriniaeth homoffobig mewn gemau pêl-droed.

Ond, mae rhai o'i ffrindiau o glybiau eraill wedi stopio mynd i gemau oherwydd y sylwadau sarhaus.

'Codi ymwybyddiaeth'

"Mae pêl droed yn gamp sy'n dod a phobl at ei gilydd, Rhowch bêl-droed i grŵp o blant ac yn syth maen nhw'n dod at ei gilydd i chwarae.

"Nid oes angen newid y gêm dim ond rhai elfennau o gymdeithas.

"Drwy gael grŵp gefnogwyr LGBT+ rydym yn gobeithio gallwn godi ymwybyddiaeth a chael mwy o bobl i fynychu gemau ac ymwneud mwy gyda'r clwb ble na fydden nhw fel arfer," meddai.

Mae Cymdeithas Bel Droed Cymru wedi dweud y bydden nhw'n parhau i gefnogi gwaith sy'n cael ei gyflawni gan grwpiau LGBT+ ar lefel cenedlaethol ac ar lawr gwlad.