Y clwb pêl-droed sy'n croesawu ceiswyr lloches

Ahmed
Image caption Mae Ahmed Elsaidy yn un o bedwar ceisiwr lloches sy'n chwarae i Dongwynlais

Mae clwb pêl-droed o Gaerdydd yn gwneud enw iddyn nhw eu hunain am eu gwaith gyda cheiswyr lloches.

Ers dwy flynedd bellach mae ceiswyr lloches fel Hamed Mousa ac Ahmed Elsaidy wedi bod yn rhan o'r tîm.

Tongwynlais yw'r clwb cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr Dinas Noddfa, sy'n gwobrwyo dinasoedd am eu gwaith gyda cheiswyr lloches.

Mae Ahmed, Mousa a dau arall yn chwarae i'r tîm cynta'n gyson y tymor hwn gan gyfrannu at rediad o wyth buddugoliaeth mewn naw gêm.

'Wrth fy modd'

Dywedodd Ahmed Elsaidy, sy'n wreiddiol o'r Aifft: "Dwi 'di cael croeso cynnes - maen nhw'n ffrindiau da. Dwi wrth fy modd yn chwarae i Dongwynlais."

Daeth Hamed Mousa i Gymru o Swdan, a hynny ar ôl mentro drwy'r "jwngl" yn Calais: "Na'i fyth anghofio'r profiad yma o chwarae i Dongwynlais.

"Dwi'n falch iawn 'mod i 'di cael nabod y bobl dda yma."

Image caption Fe symudodd Mousa i Gymru i fyw tua tair blynedd yn ôl

Cafodd y clwb ei enwebu am wobr Dinas Noddfa gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru - gan ddod y clwb cyntaf i dderbyn y wobr, ynghyd â chlwb Met Caerdydd.

Mae dau o'r pedwar ceisiwr lloches yn y tîm yn byw yn Abertawe, gyda'r clwb yn eu casglu bob dydd Sadwrn.

'Profiadau erchyll'

Yn ôl Matt Spry, sy'n trefnu gweithgareddau ar gyfer ffoaduriaid, mae'n bwysig fod gan geiswyr lloches gyfleoedd i gymdeithasu.

"Mae'r rhan fwyaf wedi mynd trwy brofiadau erchyll," meddai.

"O ran ceiswyr lloches, does dim hawl ganddyn nhw i weithio, felly maen nhw'n poeni am y dyfodol, yn poeni am arian, ac felly mae'n bwysig iddyn nhw wneud pethau positif."

Image caption Yn ôl Matt Spry mae gwneud "pethau positif" yn bwysig i ffoaduriaid sy'n dod i Gymru

Ond yn ôl ar y maes chwarae, mae dylanwad y pedwarawd yn Nhongwynlais yn amlwg.

Dywedodd y rheolwr Dave Price eu bod nhw'n "chwaraewyr gwych" a bod y tîm "yn eu caru".

"O ein persbectif ni, maen nhw wedi dysgu lot o wersi i ni am fywyd - pobl ydyn nhw, a dyna sut ddylen nhw gael eu gweld."

Pynciau Cysylltiedig