Haelioni cymuned Teithwyr yn synnu banciau bwyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae staff banciau bwyd yn y gogledd wedi eu syfrdanu gan haelioni aelodau o'r gymuned Teithwyr.

Daw hyn ar ôl i her ar y gwefannau cymdeithasol osod sialens i bobl gyfrannau ar gyfer pobl anghenus.

Yna fe ymddangosodd llu o negeseuon a ffilm fideo ar lein yn dangos aelodau o'r gymuned Deithiol yn Sir Fflint yn prynu bwyd ar gyfer y rhai mewn angen.

Roedd yna hefyd negeseuon yn annog i ffrindiau wneud yr un peth.

Dywedodd gwirfoddolwyr sy'n gweithio i fanciau bwyd yn Sir y Fflint fod yr ymateb wedi bod yn anhygoel a bod wedi arwain at brinder nwyddau mewn rhai archfarchnadoedd.

'Taro tant'

"Mae'n anodd gwybod lle i roi popeth" meddai Sue Leake rheolwr prosiect banciau bwyd yn y sir.

Fe wnaeth yr her banciau bwyd ddechrau ddiwedd Tachwedd, gyda llu o fideos yn cael eu cyhoeddi ar Facebook a Twitter.

Disgrifiad o’r llun,
Martin Gallagher: 'Gwybod pa mor galed yw hi"

Ymhlith y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect mae Martin Gallagher, sy'n aelod o'r gymuned Deithiol.

"Mae wedi taro tant yn sicr, oherwydd rydym yn gwybod pa mor galed yw hi i lot o bobl, yn enwedig teuluoedd," meddai.

"Rwy'n gwybod am tua 60 o bobl sy wedi cyfrannu".

'Basgedi llawn'

Dywedodd Ms Leake, pennaeth banciau bwyd Sir y Fflint, nad oedd staff yn ymwybodol o'r her ar y gwefannau cymdeithasol tan iddynt fynd i gasglu bwyd o archfarchnad leol.

"Roedd y basgedi yn llawn gyda gwerth tua £80 neu £90 o siopa"

"Unwaith i ni glywed am yr her ar wefannau cymdeithasol fe wnaethom ddeall o le'r oedd y rhoddion wedi dod.

"Mae teithwyr yn aml yn cael enw drwg, ond maen nhw'n hael iawn ac rydym ni wedi cael profiad anhygoel o bositif. "