Dyn wedi marw ar ôl camgymryd hylif glanhau am botel sudd

langdon doidge Image copyright Wales News Service
Image caption Clywodd y cwest y byddai Langdon Doidge yn aml yn aros allan yn yfed ar ôl gorffen ei shifft yn y gwaith

Mae cwest wedi clywed fod perchennog gwesty wedi marw ar ôl yfed potel o hylif glanhau ar ddamwain yn hytrach na diod ffrwythau.

Fe wnaeth Langdon Doidge, 59, yfed yr hylif alcalinaidd oedd yn ei oergell ar ôl dychwelyd adref o noson allan.

Roedd y sylwedd glanhau yn biws - yr un lliw a'r sudd cyrens duon oedd hefyd mewn potel yn yr oergell.

Cafodd Mr Doidge ei ruthro i'r ysbyty, ond bu farw 19 diwrnod yn ddiweddarach o fethiant i'w organau.

'Cadw mewn rhywle oer'

Clywodd y cwest fod swyddogion heddlu wedi mynd i fflat Mr Doidge ym Mae Caerdydd a dod o hyd i'r poteli yn ei oergell.

Roedd Mr Doidge, oedd yn berchen ar westy Langdons yn y Rhath, yn defnyddio'r hylif alcalinaidd piws er mwyn glanhau pibellau yn y bar.

Dywedodd mab Mr Doidge, Lewis, wrth y cwest fod ei dad yn dod a rhai o'r deunyddiau glanhau adref gydag ef er mwyn glanhau ei feic modur.

Roedd yn cadw'r sylwedd yn ei oergell, meddai, oherwydd bod angen ei gadw mewn rhywle oer.

Fe wnaeth y crwner Sarah Richards gofnodi marwolaeth o ganlyniad i anffawd yn y cwest ym Mhontypridd.

"Dychwelodd Mr Doidge adref ar ôl noson o yfed ac yfed yr alcali ar ôl ei gamgymryd am ddiod feddal," meddai.

"Cafodd ei gludo i'r ysbyty ond fe wnaeth nifer o'i organau fethu a bu farw o'i anafiadau."

Pynciau Cysylltiedig