Gyrru trwy lifogydd ar gyrion Caerdydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ceir yn gyrru trwy lifogydd ar gyrion Caerdydd

7 Rhagfyr 2018 Diweddarwyd 10:09 GMT

Mae'r tywydd garw wedi achosi trafferthion ar draws de a chanolbarth Cymru fore Gwener.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm dros holl siroedd y de a rhannau o Bowys rhwng 01:00 a 09:00.

Bu ceir yn gyrru trwy lifogydd ar yr A4119, Heol Llantrisant, yn Llanilltern yng ngogledd orllewin Caerdydd yn ystod oriau brig fore Gwener.