Ffordd yr A48 wedi'i chau yng Nghasnewydd

Car heddlu

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau fod ffordd yr A48 wedi'i chau i'r ddau gyfeiriad yng Nghasnewydd yn dilyn gwrthdrawiad.

Mae sawl car wedi gwrthdaro ger cylchfan Coedcernyw a'r Eglwys Babyddol yng Nghas-bach.

Yn ôl yr heddlu mae'r ffordd wedi bod ar gau ers 08:00 fore Gwener.

Mae'r heddlu yn annog gyrwyr i osgoi'r ardal wrth i draffig gael ei ddargyfeirio.

Pynciau Cysylltiedig