Cerbydau llywodraeth yn dinistrio cors wrth asesu tir M4

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ben Boylett
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr ymddiriedolaeth eu bod wedi rhybuddio'r contractwyr i gymryd gofal ar y tir meddal

Mae grŵp amgylcheddol wedi cyhuddo contractwyr Llywodraeth Cymru o achosi dinistr i ran o gors warchodedig wrth asesu llwybr newydd posib yr M4.

Dywedodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent fod cerbydau wedi mynd yn sownd a chwalu'r tir ar ran o warchodfa natur Cors Magor.

Suddodd un cerbyd arbenigol, cyn i gerbyd aeth i'w achub hefyd fynd i drafferth - gan olygu bod angen trydydd cerbyd i achub y ddau arall.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai'r tîm arolygu fyddai'n "ysgwyddo'r costau" ar gyfer y difrod.

'Cors wleidyddol'

Mae'r cerbydau wedi bod ar y safle'n gwneud gwaith asesu ar hyd y llwybr arfaethedig ble gallai ffordd liniaru newydd yr M4 gael ei hadeiladu.

Dywedodd yr ymddiriedolaeth fod cerbyd arbenigol gafodd ei anfon i'r safle i asesu llwybr arfaethedig yr M4 wedi mynd yn sownd mewn pridd mawnaidd.

Suddodd y cerbyd yn bellach ar ôl cael ei adael yno am gyfnod, cyn i gerbyd arall oedd wedi'i anfon i'w achub hefyd fynd yn sownd.

Cafodd trydydd cerbyd ei alw i achub y ddau arall - a hynny, meddai'r ymddiriedolaeth, yn dilyn digwyddiadau tebyg yn y gorffennol.

Ffynhonnell y llun, Ben Boylett
Disgrifiad o’r llun,
Fe aeth ail gerbyd yn sownd wrth geisio achub y cyntaf

Cafodd y contractwyr ganiatâd i asesu'r gors, ond dywedodd yr ymddiriedolaeth eu bod wedi rhybuddio fod y tir yn feddal iawn mewn rhai mannau a'i fod yn boddi mewn glaw trwm.

"Mae'r digwyddiad yma ar Gomin Barecroft bron yn fetaffor o'r modd anhrefnus y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â'r 'llwybr du' ar gyfer yr M4," meddai prif weithredwr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, Ian Rappel.

"Yng ngwyneb costau ecolegol, ariannol a chymdeithasol y cynllun arfaethedig yma, maen nhw wedi canfod eu hunain yn sownd mewn cors wleidyddol."

'Adfer yn ofalus'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn sgil glaw trwm yn ddiweddar aeth cerbyd arolygu yn sownd ar Lefelau Gwent ar y ffordd i mewn i gae.

"Bydd y tîm arolygu yn cysylltu ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Chyfoeth Naturiol Cymru fel y bo angen er mwyn sicrhau bod y cae yn cael ei adfer yn ofalus. Y tîm arolygu fydd yn ysgwyddo'r costau hyn."

Yr wythnos hon dywedodd Llywodraeth Cymru na fyddai pleidlais yn y Cynulliad ar ddyfodol y ffordd liniaru yn cael ei chynnal nes y bydd y Prif Weinidog nesaf wedi ei ethol.

Bydd Carwyn Jones yn camu o'r neilltu yr wythnos nesaf ac yn trosglwyddo'r awenau i arweinydd newydd y blaid Lafur yng Nghymru.