Galw am ailedrych ar gynllun Pentref Llesiant Llanelli

Pentref Llesiant Llanelli Image copyright Cyngor Sir Gaerfyrddin
Image caption Mae disgwyl i'r cynllun greu hyd at 2,000 o swyddi a dod â £467m i'r economi leol

Dylai Swyddfa Archwilio Cymru ymchwilio i brosiect gwerth £200m sydd wedi ei gynnig ar gyfer Llanelli, yn ôl arweinydd grŵp gwrthblaid cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Gâr wedi rhoi sêl bendith dros dro i achos busnes y cynllun Pentref Gwyddorau Bywyd a Llesiant - a fyddai'n cynnwys adnoddau hamdden, addysg ac iechyd - ond mae wedi codi pryderon ynghylch y broses gyfreithiol.

Dywedodd yr awdurdod y byddai'n rhoi cymeradwyaeth derfynol ar yr amod eu bod yn cael sicrwydd dros y pryderon hynny.

Mae'r cyngor yn edrych ar ffyrdd eraill o gwblhau'r datblygiad.

Mae disgwyl i'r prosiect dderbyn £40m gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru trwy Fargen Ddinesig Bae Abertawe, yn amodol ar yr achos busnes.

Bydd yn cael £32m pellach gan y cyngor ac mae disgwyl i £128m arall ddod o'r sector preifat.

Gwaharddiadau Prifysgol Abertawe

Ond mae yna bryderon yn dilyn gwahardd aelodau staff ym Mhrifysgol Abertawe'r wythnos diwethaf.

Mae hynny'n cynnwys deon yr ysgol fusnes, yr Athro Marc Clement, a oedd yn rhan o'r broses o ysgrifennu'r cais am arian y Fargen Ddinesig, sy'n cynnwys y Pentref Gwyddorau Bywyd a Llesiant.

Croesawodd arweinydd y grŵp Llafur ar y cyngor, y cynghorydd Rob James, y penderfyniad i geisio cael sicrwydd pellach am y prosiect "yng ngoleuni'r gwaharddiadau ym Mhrifysgol Abertawe".

Dywedodd arweinydd y cyngor - y Cynghorydd Plaid Cymru, Emlyn Dole - fod yr achos busnes yn "gadarn".

Y gobaith yw y byddai'r pentref yn creu hyd at 2,000 o swyddi ac yn dod â £467m i'r economi leol.

Straeon perthnasol