Llaneirwg: Ymchwilio i lofruddiaeth mewn ardal goediog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ditectifs yn mynd o ddrws i ddrws wrth i swyddogion fforensig barhau i archwilio ardal goediog.

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod nhw'n ymchwilio i lofruddiaeth ar ôl i gorff dyn gael ei ddarganfod yn Llaneirwg, Caerdydd ddydd Iau.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal goediog ger Brookfield Drive am 7:13 y bore.

Er nad oes cadarnhad ffurfiol o ran enw'r person eto, mae'r heddlu'n credu mai corff dyn 32 oed o Gaerdydd sydd wedi'i ddarganfod.

Mae teulu'r dyn yn ymwybodol o'r datblygiadau ac yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio ar gaeau chwarae cyfagos

Mae ditectifs yn mynd o ddrws i ddrws wrth i swyddogion fforensig barhau i archwilio'r ardal goediog.

'Dau ymchwiliad llofruddiaeth'

Nid yw'r digwyddiad yn ymwneud â'r ymchwiliad presennol i ddiflaniad Mohamed Mergherbi yn Llanedeyrn.

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Jo Maal o Heddlu'r De: "Rydym yn gwerthfawrogi fod dau ymchwiliad o lofruddiaeth mewn ardaloedd cyfagos yn achosi pryder i gymunedau yn nwyrain Caerdydd.

"Hoffwn dawelu meddyliau trigolion fod ditectifs yn gweithio'n galed i ddatrys manylion yr achos ddydd Iau a bydd patrols ycwhanegol yn amlwg wrth i'n timau cymunedol barhau i dawelu meddyliau'r cyhoedd," meddai.

Mae'r llu'n awyddus i glywed gan unrhyw un a oedd yn ardal Brookfield Drive o hanner nos ddydd Mercher 21 Tachwedd tan 07:13 fore Iau 22 Tachwedd.

Maen nhw hefyd yn apelio am unrhyw ddeunydd fideo o geir oedd yn gyrru drwy'r ardal allai fod yn ddefnyddiol, mae modd cysylltu a'r heddlu drwy ffonio 101.