Achos cam-drin: 'Ddim yn gwybod bod y merched dan oed'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae rheithgor yn achos tri dyn sydd wedi eu cyhuddo o dreisio a masnachu merched ifanc wedi dweud nad oedd yn gwybod bod y merched o dan 16 oed.

Dywedodd John Delaney fod gweithgareddau rhywiol wedi digwydd gyda dwy ferch, ond eu bod wedi dweud wrtho eu bod nhw yn 17 ac 19 oed.

Cafodd diffynnydd arall, John Michael McGrath, 27, ei ganfod yn ddieuog ddydd Mercher o dreisio merch 16 oed rhwng 2010 a 2011.

Mae'r achos yn erbyn y tri dyn arall yn parhau yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Yn ôl Mr Delaney fe wnaeth o a John Purcell gyfarfod un o'r merched sydd wedi dod ag achos yn eu herbyn ar ôl iddi ofyn iddyn nhw fynd â hi yn eu car i Wrecsam.

Dywedodd fod y ferch wedi honni ei bod hi yn aelod o'r gymuned deithwyr, ond wedi dod i Wrecsam gyda'i theulu.

Yn ôl Mr Delaney aeth ef a Mr Purcell gyda'r ferch i westy yng Nghaer lle gafodd y ddau ryw gyda'r ferch.

Gwadu cael rhifau ffôn

Ar achlysur arall dywedodd fod Mr Purcell wedi mynd â dwy o ferched i westy Travelodge ym Mhentre' Helygain lle gafodd rhyw gyda'r ddwy.

Er i'r ddwy ferch yfed fodca ar y pryd, dywedodd Mr Delaney nad oedd o'n credu bod y merched yn feddw.

Pan glywodd y Mr Delaney fod y merched o dan 16 oed ac yn byw mewn cartref plant dywedodd: "Byddwn i ddim wedi bod gyda'r merched 'tawn i'n gwybod."

Mae'n gwadu iddo gael rhifau ffôn y ddwy ferch ac y mae'n gwadu mai ei ffugenw ar yr adeg yna oedd 'Jackson's Johnny'.

Mae Mr Delaney, Mr Purcell a dyn arall 28 oed, Todd Wickens i gyd yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Mae'r achos yn parhau.