Addysg: Llywodraeth yn colli pleidlais

Cyhoeddwyd

Mae aelodau cynulliad wedi galw am roi diwedd ar doriadau yn y sector addysg bellach mewn pleidlais yn y Senedd.

Cafodd y Llywodraeth ei threchu o 22-21 ar gynnig gan Blaid Cymru a'r Ceidwadwyr fod y sector o dan bwysau o ganlyniad i doriadau.

Fe wnaeth tri o aelodau Llafur - Jack Sargeant, Vikki Howells a Jenny Rathbone (sydd wedi ei gwahardd o'r grŵp llafur ar hyn o bryd) atal rhag pleidleisio.

Roedd y cynnig yn dweud "na ddylid bod gostyngiad pellach yn yr arian sy'n cael ei dderbyn gan y sector addysg bellach" ac y dylid "cydnabod ei rôl fel un allweddol i economi Cymru, o ran cynyrchu, sgiliau a hyfforddi."

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog Dysgu Gydol Oes Llywodraeth Cymru eu bod wedi gwrthwynebu'r cynnig gan nad oedd yn "cydnabod fod y toriadau o ganlyniad i bolisi llymdra'r Torïaid."

Dywedodd AC Plaid Cymru Bethan Sayed: "Mae'r sector addysg wedi gweld toriadau sylweddol o ran arian a chefnogaeth, tra bod y galwadau arno wedi cynyddu - yn enwedig o du polisïau llywodraeth Cymru.

"Felly rwy'n falch o weld fod ACau wedi pleidleisio na ddylid bod rhagor o doriadau yn yr arian sy'n cael ei dderbyn gan y sector addysg bellach."