Cymeradwyo canolfan forol £5.5m ym Mhorthcawl

  • Cyhoeddwyd
Canolfan forol PorthcawlFfynhonnell y llun, Credu
Disgrifiad o’r llun,
Dyw'r adeilad ddim mor agos at y dŵr na'r hyn oedd wedi'i fwriadu yn y cynlluniau gwreiddiol

Mae cynlluniau ar gyfer canolfan forol gwerth £5.5m ym Mhorthcawl wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr ddydd Iau.

Bydd caffi, bar a thafarn hefyd yn rhan o'r datblygiad, a fydd yn cael ei adeiladu mewn ardal o'r dref sy'n cael ei adnabod fel 'Cosy Corner'.

Fe wnaeth y cynllun gwreiddiol £7m - gafodd ei gymeradwyo yn 2016 - fynd dros y terfyn gwario sy'n cael ei ganiatáu ar gyfer prosiectau sy'n derbyn arian Ewropeaidd.

Mae cefnogwyr y cynllun newydd wedi dweud y bydd angen arian gan yr Undeb Ewropeaidd a'r loteri er mwyn ei wireddu.

Dywedodd swyddogion cynllunio Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr y byddai sicrhau caniatâd cynllunio yn gam allweddol er mwyn sicrhau'r arian hynny.

Ffynhonnell y llun, Credu
Disgrifiad o’r llun,
Bydd angen arian gan yr Undeb Ewropeaidd a'r loteri er mwyn gwireddu'r cynlluniau

Bydd y safle hefyd yn cynnwys ardal berfformio awyr agored, gyda lle i eistedd.

Mae cofeb ar gyfer y 47 o bobl fu farw yn nhrychineb y Samtampa yn 1947 - ble wnaeth llong 7,000 tunnell daro'r lan ger Porthcawl - hefyd yn rhan o'r cynlluniau.

'Cyrchfan gweithgareddau morol'

Dywedodd adroddiad a gafodd ei roi i gynghorwyr mai'r nod yw sefydlu'r ardal glan môr fel "cyrchfan ar gyfer gweithgareddau morol trwy'r flwyddyn".

"Byddai'n darparu buddion i fusnesau, addysg, diwylliant ac iechyd ar arfordir de Cymru," meddai'r adroddiad.

Er bod swyddogion yn dweud bod nifer o drigolion o blaid y datblygiad, roedden nhw'n cydnabod bod rhai o'r farn y gallai gynyddu lefelau traffig yn ormodol.