Ymchwilio i lofruddiaeth yn achos dyn coll o Algeria

Published
image copyrightHeddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn ymchwilio i ddiflaniad dyn o Algeria a gafodd ei weld ddiwethaf yng Nghaerdydd.

Does neb wedi gweld Mohamed Megherbi ers dydd Mawrth, 9 Hydref pan gafodd ei weld yn ardal y Rhath.

Mae ditectifs bellach wedi dechrau ar ymchwiliad i lofruddiaeth.

Cafodd dyn 26 oed o Lanedern ei arestio ar amheuaeth o lofurddiaeth ddydd Mawrth, 20 Tachwedd, ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Er gwaethaf ymholiadau trylwyr gan yr heddlu, dydyn nhw ddim wedi dod o hyd i Mr Megherbi, sydd hefyd â chysylltiadau clos a gogledd orllewin Llundain.

Mae archwiliad fforensig llawn wedi ei gynnal ar adeilad yn Pennsylvania, Llanedern, ac mae'r ardal o gwmpas hefyd wedi ei harchwilio.

image copyrightGoogle
image captionCafodd archwiliad fforensig ei gynnal ar adeilad yn ardal Llanedeyrn yng Nghaerdydd

Dywedodd y Prif Arolygydd Gareth Morgan: "Mae gyda ni bryderon gwirioneddol am les Mohamed Megherbi, sy'n wreiddiol o Algeria, ac a oedd yn ddiweddar wedi bod yn byw ar Heol Casnewydd, Y Rhath.

"Rydym yn annog unrhyw un sy'n ei adnabod, neu allai fod wedi ei weld, neu Mr Megherbi ei hun i gysylltu â'u gorsaf heddlu agosaf.

"Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth y gymuned leol pan fuon ni'n cynnal archwiliad yn Llanedern."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101, neu gysylltu'n ddienw ar 0800 555 111 gan ddyfynu'r cyfeirnod *416778.

Pynciau Cysylltiedig