Albania: Oeddech chi’n gwybod...?

Cyhoeddwyd

Wrth i Gymru baratoi i wynebu Albania mewn gêm gyfeillgar nos Fawrth yn Elbasan, dyma saith ffaith ddifyr am y wlad Balcanaidd a'i thîm pêl-droed.

  • Mae sylwebaeth o'r gêm ar Camp Lawn am 1830 ar Radio Cymru.
Ffynhonnell y llun, Pixabay

1. Mae gan Albania ambell beth yn gyffredin efo Cymru. Mae'n wlad gymharol fychan (28,748 km²; Cymru: 20,735 km²) gyda phoblogaeth o 2.8 miliwn (Cymru: 3 miliwn).

Mae hefyd yn wlad fynyddig - ond mae ei mynydd uchaf Mount Korab bron deirgwaith yn fwy na'r Wyddfa.

Dywed rhai bod gan yr iaith Albaneg gysylltiad â'r ieithoedd Celtaidd.

Ffynhonnell y llun, James Williamson - AMA

2. Pan fydd yn camu i'r cae, bydd Chris Gunter wedi chwarae dros Gymru mwy na unrhyw un arall - 93 o weithiau.Dyna hefyd faint o gapiau gafodd Lorik Cana, sy'n dal y record gyfatebol i Albania.

Roedd Cana, oedd yn gapten dros ei wlad yn Ewro 2016, yn chwarae rhwng 2003 a'i ymddeoliad yn 2016.

Mae o rŵan yn hyrwyddo'r gêm ieuenctid ar lawr gwlad yn Albania.

Ffynhonnell y llun, Pixabay

3. Pan fu farw Syr Norman Wisdom yn 2010, ysgrifennodd prif weinidog Albania lythyr o gydymdeimlad i'r teulu ar ran y wlad.

Roedd y comedïwr yn boblogaidd iawn yno gan mai ei ffilmiau o oedd yr unig rai Gorllewinol oedd yn cael eu dangos yno am ddegawdau pan oedd y Comiwnyddion yn rheoli.

Ffynhonnell y llun, Pixabay

4. Ewro 2016 oedd y tro cyntaf i dîm pêl-droed Albania gyrraedd un o brif gystadlaethau pêl-droed.

Er iddyn nhw fynd allan yn y rownd gyntaf, fe gawson nhw groeso mawr a'u trin fel arwyr ar ôl dychwelyd i'r brifddinas Tirana.

Ffynhonnell y llun, John Downing

5. Roedd y Fam Teresa o dras Albaniaid.

Cafodd ei geni ym mhrifddinas Macedonia, Skopje, a'i thad oedd Nikollë Bojaxhiu, gwleidydd a gŵr busnes Albaniaid wnaeth adeiladu'r theatr gyntaf yn y ddinas a datblygu rheilffordd i Kosovo.

Ffynhonnell y llun, MB Media
Disgrifiad o’r llun,
Granit Xhaka yn gwneud arwydd yr eryr wrth ddathlu gôl yn erbyn Serbia

6. Yng Nghwpan y Byd eleni, fe dynnodd dau chwaraewr o'r Swistir nyth cacwn am eu pen ar ôl sgorio yn erbyn Serbia.

Fe wnaeth Granit Xhaka a Xherdan Shaqiri arwydd gyda'u dwylo o symbol Albania - sef eryr gyda dau ben.

Mae teulu'r ddau yn dod o Kosovo, lle gafodd y gymuned Albaniaid oedden nhw'n perthyn iddi ei herlid gan y Serbiaid yn yr 1990au.

Fe wnaeth teulu Shaqiri, sydd nawr yn chwarae gyda Lerpwl, ddianc o Kosovo i'r Swistir fel ffoaduriaid.

Ffynhonnell y llun, Pixabay

7. Er mai ychydig o dan dair miliwn sy'n byw yno, mae hyd at 10 miliwn o Albaniaid yn byw tu allan i'r wlad.

Hefyd o ddiddordeb:

Hefyd gan y BBC