Galw heddlu arfog i ladrad banc Gorseinon, Abertawe

Published
image copyrightRebekah Dobson

Mae heddlu arfog wedi ymateb i ladrad mewn banc yng Ngorseinon, Abertawe.

Toc wedi 10:00 fore Mawrth, dywedodd Heddlu De Cymru bod dau ddyn wedi mynd i fanc Lloyds gydag arfau a'u hwynebau wedi'u gorchuddio.

Fe wnaeth y llu gadarnhau bod swyddogion arfog wedi cael eu hanfon i High Street, ar y cyd gyda hofrennydd yr heddlu a'r uned gŵn.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu yn ystod y digwyddiad, ond roedd y ddau ddyn wedi dianc yn waglaw cyn i'r heddlu gyrraedd.

Mae un tyst wedi dweud bod dau ddyn yn dal "machetes" wedi dod mewn i'r banc "drwy'r to".

image captionYn ôl un tyst i'r digwyddiad, fe wnaeth dau ddyn arfog ddod "drwy'r to"

Cafodd rhan o'r heol ei chau am gyfnod wrth i bum car heddlu ymateb i'r digwyddiad.

Yn ôl llefarydd Heddlu'r De, roedd y ddau ddyn arfog yn gwisgo glas.

Dywedodd tyst eu bod hefyd yn gwisgo "dillad â phatrwm llewpart a theits dros eu hwynebau" a'u bod yn dal "machetes".

"Roeddent yn dal un ferch o Lloyds gerfydd eu gwddf. Ar ôl dwyn o'r banc, defnyddion nhw gar i yrru i ffwrdd."

image captionYn ôl Ashley Beatrup-Smith, daeth un o aelodau staff Lloyds i'w siop, sydd drws nesaf i'r banc, i ffonio'r heddlu

Yn ôl Ashley Beatrup-Smith, sy'n berchen busnes drws nesaf i'r banc, fe ruthrodd aelod o staff Lloyds i'w siop wedi'r digwyddiad a gofyn i ddefnyddio'i ffôn i alw'r heddlu.

Dywedodd Mr Beatrup-Smith: "Fe geision nhw [y dynion] ddwyn ei cherdyn ID - ond doedd e ddim yn gweithio, am ei bod ond yn y gangen honno am ddiwrnod, gan ei bod yn gweithio yn rhywle arall.

"Mae'n sioc aruthrol bod rhywbeth fel hyn wedi digwydd yma - dyw Gorseinon ddim y math o le fyddech yn disgwyl lladrad arfog, a hynny yng ngolau dydd."

Mae Banc Lloyds wedi datgan eu bod yn ymwybodol o'r digwyddiad a'u bod yn cynorthwyo'r heddlu gyda'r ymchwiliad.

Mae Heddlu'r De yn gofyn i unrhyw un all gynorthwyo gyda'r ymchwiliad i gysylltu gyda nhw.

Pynciau Cysylltiedig