Cefnogaeth i gynllun neuadd y farchnad yn Llandeilo

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau i drawsnewid neuadd y farchnad yn Llandeilo wedi cael eu cymeradwyo gan fwrdd gweithredol y cyngor.

Bwriad Cyngor Sir Gâr yw troi'r neuadd, sydd bellach yn adfail, yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau.

Mae'r cyngor wedi rhoi addewid i fuddsoddi dros £500,000 i'r achos mewn ymgais i ddenu rhagor o fuddsoddiad allanol.

Yn ôl y cyngor gall y fenter greu dros 40 o swyddi.

Mae nifer o gynlluniau ar gyfer y ganolfan wedi cael eu trafod dros y blynyddoedd diwethaf, ond mewn cyfarfod ddydd Llun rhoddwyd sêl bendith i'r fenter.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Emlyn Dole: "Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda nifer o bartïon â diddordeb ar ddatblygiad a fyddai'n golygu bod yr adeilad hanesyddol hwn yn cael ei ddefnyddio unwaith eto at ddibenion economaidd.

"Yn dilyn penderfyniad y bwrdd gweithredol ddoe, bydd swyddogion yn cydgysylltu â chyllidwyr yn awr i sicrhau'r arian i gyflawni'r prosiect a'r caniatâd angenrheidiol i gychwyn ar y gwaith adeiladu ddechrau 2020."

Cam nesaf y fenter bydd sicrhau caniatâd cynllunio gan bwyllgor y cyngor.