Cyhoeddi rhestr fer gwobr Personoliaeth Chwaraeon Cymru

  • Cyhoeddwyd
Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2018Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae chwe pherson wedi cael eu henwebu ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2018.

Y pêl-droediwr Gareth Bale, y seiclwyr Elinor Barker a Geraint Thomas, dwy serennodd yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd y Gaeaf, Laura Deas a Menna Fitzpatrick, a'r chwaraewr snwcer Mark Williams sydd ar y rhestr fer.

Nod y wobr yw dathlu llwyddiant y Cymro neu Gymraes sydd wedi cyflawni'r mwyaf ym myd chwaraeon dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni yng ngwesty'r Celtic Manor ar 4 Rhagfyr, yn dilyn pleidlais gyhoeddus.

Fe fydd modd pleidleisio ar y ffôn neu ar-lein rhwng 08:00 ar 26 Tachwedd a 18:00 ar 2 Rhagfyr.

Bydd y manylion llawn ar sut i bleidleisio ar gael ar wefan Cymru Fyw, yn ogystal â phortread o'r chwech sydd ar y rhestr fer.

'Blwyddyn arbennig'

Y chwaraewr rygbi Jonathan Davies enillodd y wobr y llynedd, ac mae'r enillwyr yn y gorffennol yn cynnwys sêr fel Ryan Giggs, Joe Calzaghe a Tanni Grey-Thompson.

Dywedodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Cyhoeddi enillydd gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yw uchafbwynt Gwobrau Chwaraeon Cymru, ac mae'n gyfle pwysig i ni ddiolch i'r rheiny sydd wedi ein diddanu a'n hysbrydoli trwy gydol y flwyddyn.

"Mae hwn yn rhestr fer cyfoethog, ac mae'n adlewyrchu blwyddyn arbennig i chwaraeon Cymru ar draws nifer o gampau ac rwy'n edrych ymlaen at weld yr enillydd yn cael eu coroni fis nesaf."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Y chwaraewr rygbi Jonathan Davies enillodd y wobr y llynedd

Rhestr fer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2018 (yn nhrefn yr wyddor):

Gareth Bale (pêl-droed): Seren Real Madrid yw prif sgoriwr tîm dynion Cymru erioed wedi iddo basio record Ian Rush o 28 gôl gyda hat-tric yn erbyn China ym mis Mawrth. Llwyddodd hefyd i sgorio ddwywaith ar ôl dod oddi ar y fainc i ennill Cynghrair y Pencampwyr i Real Madrid am y trydydd tro yn olynol.

Elinor Barker (seiclo): Dechreuodd y flwyddyn gyda medal arian yn y ras cwrso tîm ym Mhencampwriaethau Seiclo Trac y Byd. Aeth ymlaen i ennill aur dros Gymru yn y ras bwyntiau yng Ngemau'r Gymanwlad, cyn helpu Prydain i ennill medal aur yn y ras cwrso tîm ym Mhencampwriaethau Trac Ewrop.

Laura Deas (sled sgerbwd): Cafodd ei henwi yn nhîm Prydain am y tro cyntaf ar gyfer Gemau Olympaidd y Gaeaf yn PyeongChang, De Corea ddechrau'r flwyddyn. Llwyddodd i ennill medal efydd yn y sled sgerbwd, gan fod y person cyntaf erioed o Gymru i ennill medal yn y gemau.

Menna Fitzpatrick (sgïo): Fe wnaeth y sgïwr, sy'n rhannol ddall, ennill pedair medal yng Ngemau Paralympaidd y Gaeaf yn PyeongChang gyda'i thywysydd Jen Kehoe. Roedd rhain yn cynnwys un aur, dwy arian ac un efydd. Hi nawr yw'r person mwyaf llwyddiannus erioed o Brydain yng Ngemau Paralympaidd y Gaeaf.

Geraint Thomas (seiclo): Llwyddodd i ennill y Tour de France - y Cymro cyntaf i wneud hynny yn hanes 105 mlynedd y ras. Dros y ras tair wythnos llwyddodd i ennill dau gymal, gan gynnwys bod y Prydeiniwr cyntaf erioed i ennill ar gopa'r Alpe d'Huez.

Mark Williams (snwcer): Chwaraeodd, o bosib, snwcer gorau ei yrfa ag yntau'n 43 oed er mwyn ennill Pencampwriaeth Snwcer y Byd am y trydydd tro. Daeth hynny 15 mlynedd ar ôl iddo ei hennill ddiwethaf, ac 18 mlynedd ar ôl iddo ei hennill am y tro cyntaf.

Mae'r gwobrau eraill fydd yn cael eu dyfarnu ar y noson yn cynnwys:

  • Hyfforddwr y Flwyddyn
  • Tîm y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
  • Person Ifanc Ysbrydoledig
  • Gwobr Cymru Actif
  • Sefydliad y Flwyddyn
  • Arwr Tawel

Does gan y wobr hon ddim cysylltiad gyda Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y DU, ac mae'n berthnasol ar gyfer Cymru yn unig.