Marwolaeth Llanbedrog: 'Gwn wedi'i drin â difaterwch'

  • Cyhoeddwyd
Peter ColwellFfynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Peter Colwell yn 18 oed ac yn heliwr brwd

Mae llys wedi clywed bod dyn 18 oed wedi cael ei saethu'n farw ym Mhen Llŷn wedi i'r rheolau ar drin gynnau yn ofalus gael eu trin â "difaterwch".

Clywodd Llys y Goron Caernarfon ddydd Llun na ddylai'r gwn a laddodd Peter Colwell mewn Land Rover yn Llanbedrog fod wedi bod yn y cerbyd o gwbl.

Fe wnaeth yr erlyniad gydnabod bod "dim byd bwriadol na maleisus" am y farwolaeth ym maes parcio tafarn Y Llong ym mis Chwefror y llynedd.

Mae dau ddyn - Ben Wilson, 29, a Ben Fitzsimmons, 23 - yn gwadu dynladdiad trwy esgeulustod.

Mae dau arall - Michael Fitzsimmons, 25, a Harry Butler, 23, ynghyd â Ben Fitzsimmons - yn gwadu bod â gwn wedi'i lwytho yn eu meddiant mewn man cyhoeddus.

Mae Mr Wilson, yn wreiddiol o Gaergrawnt, eisoes wedi pledio'n euog i'r cyhuddiad hwnnw.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Peter Colwell ei saethu ym maes parcio tafarn Y Llong yn Llanbedrog

Clywodd y rheithgor bod Mr Colwell yn eistedd yn sedd gefn y Land Rover Discovery pan gafodd ei saethu.

Roedd wedi bod ar noson allan gyda phedwar dyn ifanc arall, a dywedwyd bod tri o'r rheiny yn defnyddio gynnau ar gyfer eu gwaith a bod ganddynt drwyddedau ar eu cyfer.

'Wyth neu naw peint'

Doedd Mr Wilson, perchennog y gwn a'r Land Rover, ddim yn y cerbyd pan gafodd Mr Colwell ei saethu, ond mae'r erlyniad yn mynnu nad oedd y gwn yn cael ei gario mewn modd diogel.

Mae unrhyw ddryll i fod i gael ei gadw yng nghefn y cerbyd, heb fwledi ynddo, a gyda gorchudd drosto.

Ond clywodd y rheithgor bod y gwn ar y noson honno wedi cael ei gadw yn y sedd flaen, yn pwyntio tuag at y sedd gefn.

Roedd Ben Fitzsimmons, o Bwllheli, yn eistedd yn sedd flaen y Land Rover pan gafodd Mr Colwell ei saethu.

Clywodd y llys bod y pum dyn wedi yfed tua wyth neu naw peint o gwrw neu seidr, a bod Mr Fitzsimmons mor feddw nad yw'n siŵr sut gafodd y gwn ei saethu.

Mae'r achos yn parhau.