Lluniau: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2018

Published

Cafodd Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru ei chynnal ym Mro Morgannwg am y tro cyntaf ddydd Sadwrn, 17 Mai 2018 gyda Cheredigion yn cipio'r marciau uchaf.

Dyma flas o'r diwrnod yng nghanolfan gelfyddydau'r Memo yn y Barri a oedd, yn ôl cyfrif Twitter yr eisteddfod, wedi denu sgowts o raglen Britain's Got Talent!

image copyrightSioned Birchall
image captionAelodau llawen o Glwb Llanwenog
image copyrightSioned Birchall
image captionClwb Eglwyswrw wedi cyrraedd
image copyrightSioned Birchall
image captionMerched yn gwneud eu gwalltiau: Beca Dafydd a Mian Siôn o glwb Dyffryn Madog
image copyrightSioned Birchall
image captionMae cystadlu'n waith llwglyd! Pizza gefn llwyfan i'r ddwy chwaer Non a Lois Williams o Glwb Bodedern
image copyrightSoned Brchall
image captionDawnswyr o Glwb Brycheiniog: Emily, Bella, Sophie a Kiera
image copyrightSioned Birchall
image captionIago Evans o glwb Abergwaun yn paratoi i fynd i wneud stand-yp ar y llwyfan
image copyrightSioned Birchall
image captionRhybudd!
image copyrightSioned Birchall
image captionTeulu o siarcod o Glwb Bodedern, Môn
image copyrightSioned Birchall
image captionIeuan Jones a Lliwen Jones gasglodd y tlws Meimio i Gân ar ran Clwb Bro Ddyfi
image copyrightSioned Birchall
image captionY beirniaid yn brysur wrth eu gwaith
image copyrightSioned Birchall
image captionLleucu Arfon o Glwb Cwmtirmynach oedd yn cystadlu ar yr Unawd dan 21
image copyrightSioned Biirchall
image captionAmy Thomas a Dan Wood o Glwb Sir Benfro'n edrych yn drawiadol i'r gystadleuaeth dawns gyfoes
image copyrightSioned Birchall
image captionDaeth Parti Cerdd Dant Maesywaen, Meirionnydd, yn ail
image copyrightSioned Birchall
image captionGwylio'r cystadlu'n eiddgar yn y cyntedd
image copyrightSioned Birchall
image captionCododd Megan Elenid Lewis ar ei thraed fel enillydd y dwbl - y goron a'r gadair
image copyrightSioned Birchall
image captionDaw Megan Lewis o Geredigion ac enillodd ei gweithiau buddugol y ddwy brif wobr lenyddol yn Eisteddfod CFfI y sir honno hefyd yn gynharach fis Tachwedd
image copyrightSioned Birchall
image captionUn o'r beirniaid oedd y newyddiadurwr a'r gyflwynwraig Catrin Haf Jones
image copyrightSioned Birchall
image captionDaeth grŵp o Nantyglyn, Clwyd, yn ail ar y gân gyfoes
image copyrightSioned Birchall
image captionLuned Davies o Glwb Gastell-nedd - aelod o bwyllgor trefnu'r Eisteddfod hon - yn edrych yn hapus gyda'r trefniadau

Lluniau: Sioned Birchall

Hefyd o ddiddordeb: