Lluniau: Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2018

Cafodd Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru ei chynnal ym Mro Morgannwg am y tro cyntaf ddydd Sadwrn, 17 Mai 2018 gyda Cheredigion yn cipio'r marciau uchaf.

Dyma flas o'r diwrnod yng nghanolfan gelfyddydau'r Memo yn y Barri a oedd, yn ôl cyfrif Twitter yr eisteddfod, wedi denu sgowts o raglen Britain's Got Talent!

Pobl ifanc o glwb Llanwenog mewn amrywol wisgoedd Image copyright Sioned Birchall
Image caption Aelodau llawen o Glwb Llanwenog
Clwb Eglwyswrw wrth y fynedfa Image copyright Sioned Birchall
Image caption Clwb Eglwyswrw wedi cyrraedd
Dwy ferch yn gwneud eu gwalltiau'n barod Image copyright Sioned Birchall
Image caption Merched yn gwneud eu gwalltiau: Beca Dafydd a Mian Siôn o glwb Dyffryn Madog
Dwy chwaer Non a Lois Williams o Glwb Bodedern yn bwyta pizza gefn llwyfan Image copyright Sioned Birchall
Image caption Mae cystadlu'n waith llwglyd! Pizza gefn llwyfan i'r ddwy chwaer Non a Lois Williams o Glwb Bodedern
Dawnswyr o Glwb Brycheiniog: Emily, Bella, Sophie a Kiera Image copyright Soned Brchall
Image caption Dawnswyr o Glwb Brycheiniog: Emily, Bella, Sophie a Kiera
Iago Evans o glwb Abergwaun yn paratoi i fynd i wneud stand-yp Image copyright Sioned Birchall
Image caption Iago Evans o glwb Abergwaun yn paratoi i fynd i wneud stand-yp ar y llwyfan
Crys T yn dweud 'Hwyl diniwed cefn gwlad' Image copyright Sioned Birchall
Image caption Rhybudd!
Aelodau Clwb Bodedern mewn gwisgoedd ffansi Image copyright Sioned Birchall
Image caption Teulu o siarcod o Glwb Bodedern, Môn
Lliwen Jones a Ieuan Jones yn casglu tlws Meimio i Gân ar ran Clwb Bro Ddyfi Image copyright Sioned Birchall
Image caption Ieuan Jones a Lliwen Jones gasglodd y tlws Meimio i Gân ar ran Clwb Bro Ddyfi
Y beirniaid wrth eu gwaith Image copyright Sioned Birchall
Image caption Y beirniaid yn brysur wrth eu gwaith
Lleucu Arfon Image copyright Sioned Birchall
Image caption Lleucu Arfon o Glwb Cwmtirmynach oedd yn cystadlu ar yr Unawd dan 21
Amy Thomas a Dan Wood o Glwb Sir Benfro - dawns gyfoes Image copyright Sioned Biirchall
Image caption Amy Thomas a Dan Wood o Glwb Sir Benfro'n edrych yn drawiadol i'r gystadleuaeth dawns gyfoes
Parti Cerdd Dant Maesywaen ar y grisiau Image copyright Sioned Birchall
Image caption Daeth Parti Cerdd Dant Maesywaen, Meirionnydd, yn ail
Gwylio'r cystadlu yn y cyntedd Image copyright Sioned Birchall
Image caption Gwylio'r cystadlu'n eiddgar yn y cyntedd
Enillydd y gadair a'r goron yn codi ar ei thraed Image copyright Sioned Birchall
Image caption Cododd Megan Elenid Lewis ar ei thraed fel enillydd y dwbl - y goron a'r gadair
sa Image copyright Sioned Birchall
Image caption Daw Megan Lewis o Geredigion ac enillodd ei gweithiau buddugol y ddwy brif wobr lenyddol yn Eisteddfod CFfI y sir honno hefyd yn gynharach fis Tachwedd
Catrn Image copyright Sioned Birchall
Image caption Un o'r beirniaid oedd y newyddiadurwr a'r gyflwynwraig Catrin Haf Jones
Grŵp Nantyglyn Image copyright Sioned Birchall
Image caption Daeth grŵp o Nantyglyn, Clwyd, yn ail ar y gân gyfoes
Luned Davies o Glwb Gastell Nedd wrth un o ddrysau'r adeilad Image copyright Sioned Birchall
Image caption Luned Davies o Glwb Gastell-nedd - aelod o bwyllgor trefnu'r Eisteddfod hon - yn edrych yn hapus gyda'r trefniadau

Lluniau: Sioned Birchall

Hefyd o ddiddordeb: