Apêl wedi lladrad arfog yn Sir Ddinbych

Published

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion ar ôl lladrad arfog ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych.

Dywedodd llefarydd fod dau ddyn wedi mynd i siop Londis ar Ffordd Isa tua 17:35 ddydd Gwener, gan fygwth staff a dwyn arian.

Roedd un dyn yn gwisgo tracwisg llwyd tra bod y llall â hwdi glas. Roedd wynebau'r ddau wedi eu cuddio.

Dywed yr heddlu y dylai unrhyw un a welodd y digwyddiad neu sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101.