Babi wedi marw ar ôl cysgu yn yr un gwely â'i fam

Published
image copyrightLlun teulu
image captionRoedd Caleb Kane Pierce Sillitoe yn bum mis oed pan fu farw

Mae crwner wedi disgrifio marwolaeth babi pum mis oed yng Nghastell-nedd fel achos o "amgylchiadau hynod o drist".

Fe roddwyd dyfarniad naratif yn achos marwolaeth Caleb Kane Pierce Sillitoe, ar ôl i'w fam Paula ddod o hyd i'w gorff yn ei gwely.

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd y Ditectif Sarjant Nigel Morgan bod Ms Stillitoe wedi canfod Caleb yn gorwedd ar ei frest dan flanced.

Roedd Ms Stillitoe wedi mynd i orwedd yn ei gwely gan osod y babi wrth ei hochr cyn disgyn i gysgu.

Clywodd y cwest fod Ms Sillitoe wedi yfed "chwech neu saith can o gwrw" y noson honno, a'i bod "ychydig yn chwil ond nid yn feddw".

'Anlwc'

Daeth cadarnhad gan y patholegydd plant Dr Andrew Bamber nad oedd unrhyw anafiadau, tystiolaeth o fygu nac esgeuluso yn amlwg yn ystod y post mortem.

Ychwanegodd bod nifer o ffactorau risg i'w ystyried, gan gynnwys Caleb yn cysgu mewn gwely gyda'i chwaer a'i fam, bod y fam wedi bod yn yfed alcohol a bod Caleb wedi'i eni pum wythnos yn gynnar.

"Mae'r risg ychydig yn uwch wrth restru'r uchod ond mae modd dweud fod hyn yn achos o anlwc," meddai.

Wrth grynhoi ei ddyfarniad, dywedodd y Crwner Colin Phillips fod Caleb wedi marw ar ôl cysgu yn yr un gwely a'i fam a'i chwaer, a bod hyn yn anarferol gan ei fod fel arfer yn cysgu yn ei grud ei hun.

Dywedodd nad oedd modd dyfarnu'r union achos o farwolaeth, ond daeth i'r casgliad ei fod yn achos o farwolaeth sydyn ac anesboniadwy.