Plentyn â gwn: Dim cosb i weithiwr gofal o ogledd Cymru

Published
image copyrightGetty Images

Ni fydd gweithiwr gofal plant wnaeth ddarganfod bod gan berson ifanc dan ei gofal wn yn wynebu camau disgyblu.

Daeth gwrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru i'r canlyniad y dylai Catrin Davies, 25, fod wedi gweithredu'n gynt pan ddaeth o hyd i'r arf.

Roedd Ms Davies yn cludo bachgen 15 oed o gartref gofal yn Wrecsam i gartref ei nain yn Newcastle fis Ebrill llynedd.

Clywodd y gwrandawiad nad oedd hi wedi dweud wrth yr heddlu, na chwaith staff eraill y cartref gofal tan bedair awr ar ôl cyrraedd Newcastle.

Dywedodd cadeirydd y panel, David Kyle, nad oedd Ms Davies wedi gweithredu'n amserol, a bod ganddi "gyfrifoldeb i adrodd hynny at yr heddlu".

Er i Mr Kyle dderbyn bod y digwyddiad wedi bod yn un anodd iddi, dywedodd y dylai Ms Davies fod wedi dweud wrth yr heddlu unwaith i'r bachgen adael ei gofal.

Daeth y panel i'r canlyniad nad oedd ei gallu i weithio wedi ei effeithio, ac felly ni fyddai'n wynebu camau disgyblu.

Pynciau Cysylltiedig