Anygoel ai! Sut mae lleoliadau C'mon Midffîld wedi newid mewn 30 mlynedd

Cyhoeddwyd

Dri deg mlynedd ers i C'mon Midffîld gael ei ddarlledu ar y teledu am y tro cyntaf, sut mae'r lleoliadau ffilmio yng Nghaernarfon a'r cyffiniau yn edrych erbyn heddiw?

*Sleidiwch dros y lluniau i ddatgelu'r olygfa heddiw a ddoe...

"Chdi ddudodd bod angen wal yn de Tecs...."

Nid dysgu am 'tic-tacs' maen nhw yma heddiw...

Olifs ym Mryncoch ar f'enaid i!

Fyddai Wali angen cael ei newyddion arlein erbyn hyn?

Ydi'r dafarn wedi cau fel cymaint o rai eraill dros y blynyddoedd?

Roedd aelodau pwyllgor Bryncoch Utd yn aml yn ymddwyn fel plant...

Dim newid heblaw lle i fochel...a'r ffasiwn

Sut geir fyddai chwaraewyr Bryncoch yn gyrru heddiw?

Lluniau archif C'mon Midffîld gan S4C

Efallai o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig