Pryder am ddyfodol canolfannau hamdden yn Sir Caerffili

Cyhoeddwyd

Mae'n bosib y bydd hanner canolfannau hamdden Sir Caerffili yn cau wedi i'r cyngor benderfynu cefnogi cynlluniau ad-drefnu dadleuol.

Yn dilyn misoedd o brotestio a thrafodaethau tanllyd, fe gytunodd aelodau'r cabinet i fabwysiadu strategaeth 10 mlynedd newydd mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Fel rhan o'r cynllun bydd gwasanaethau yn cael eu darparu o bedair canolfan hamdden yn Risga, tref Caerffili, Trecelyn a Bargoed/Aberbargoed.

Dywedodd y cyngor na fydd hi'n bosib i'r cyngor gadw'r holl gyfleusterau oherwydd cynni ariannol cynyddol, gan ychwanegu y byddai'r strategaeth newydd yn fwy cynaliadwy.

Mae disgwyl i chwech o'r canolfannau - Bedwas, Cefn Fforest, Tredegar Newydd, Pontllan-fraith, Saint Cenydd a Sue Noake - gael eu trosglwyddo i reolaeth ysgolion, neu gau.

Anghydweld aelodau Llafur?

Cafodd deiseb ei arwyddo gan fwy na 5,000 o bobl yn erbyn bwriad i gau canolfannau Cefn Fforest a Phontllan-fraith.

Mae'r cynllun wedi bod yn faen tramgwydd i'r Blaid Lafur yn lleol hefyd.

Bu cannoedd o bobl yn protestio ar 3 Tachwedd yn erbyn y cynlluniau - gan gynnwys cyn-Aelod Seneddol Islwyn, Neil Kinnock a'r AS presennol, Chris Evans.

Mae Cyngor Caerffili, sy'n cael ei redeg gan gynghorwyr Llafur, yn pwysleisio nad oes penderfyniad terfynol wedi'i wneud eto am ddyfodol yr un ganolfan hamdden.