Pryder trigolion am barcio 'peryglus' yn Llansamlet

  • Cyhoeddwyd
Parcio Llansamlet
Disgrifiad o’r llun,
Ar hyn o bryd does dim cyfyngiadau parcio ar strydoedd Pentref Tregof

Nid yw Llansamlet yn Abertawe yn ddiogel bellach oherwydd bod gweithwyr yn parcio ar strydoedd preswyl, yn ôl trigolion yr ardal.

Dywedodd Samuel Minshell, sy'n byw ym Maes y Deri, Pentref Tregof, fod ei stryd yn llawn ceir wedi parcio bob diwrnod.

"Maen nhw ar ddwy ochr y lôn ac ar y corneli, felly mae'n beryglus. Mae trigolion yn teimlo'n rhwystredig ac yn bryderus," meddai.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i dwf diweddar yn y difrod sy'n cael ei wneud i gerbydau, gyda nifer ohonynt yn cael eu crafu tra'u bod wedi parcio.

Mae Mr Minshell yn pryderu y gall y digwyddiadau gael effaith ar ddelwedd yr ardal - fyddai'n arwain at raddau yswiriant yn codi a phrisiau tai yn gostwng.

Mae'r DVLA yn cyflogi mwy na 6,000 o bobl mewn parc menter gyfagos, tra bod cwmni yswiriant Admiral yn cyflogi 431 yn eu swyddfa yn Llansamlet.

Mae Mr Minshell yn rhoi'r bai ar y gweithwyr hyn, gan nodi eu bod nhw'n parcio o flaen esgynfeydd, ar balmentydd yn ogystal ag amharu ar gasglu gwastraff a chludo nwyddau.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn delio ag "achosion o rwystro" ac yn annog gyrwyr i barcio yn ddiogel.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn ystyried cyflwyno cyfyngiadau parcio yn yr ardal

Mae Mr Minshell yn awgrymu bod angen system trwydded parcio, ond yn ôl Cyngor Abertawe, efallai na fyddai Tregof yn gymwys ar gyfer system o'r fath oherwydd bod gan nifer o dai gyfleusterau parcio oddi ar y stryd.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor eu bod yn ystyried cyflwyno cyfyngiadau parcio megis llinellau melyn dwbl.

Ond, yn ôl Penny Matthews, un o'r pedwar cynghorydd yn Llansamlet, byddai hynny hefyd yn "niwsans".

Rhybuddiodd Ms Matthews fod posib y bydd rhaid aros blwyddyn arall am ddatrysiad i'r sefyllfa.

'Rhan o broblem ehangach'

Mae Mr Minshell yn mynnu nad yw'r DVLA nac Admiral wedi gwneud digon wrth fynd i'r afael â'r broblem.

Mae'r ddau gwmni wedi dweud fod parcio ar gael ar eu safleoedd, a bod cynlluniau rhannu ceir a pharcio a theithio ar gael i weithwyr.

Dywedodd llefarydd o Admiral: "Mae nifer y llefydd parcio ar safle ein swyddfa yn Llansamlet yn galluogi i 60% o'n gweithlu barcio yno.

"Rydyn ni hefyd wedi atgoffa ein staff i fod yn gwrtais wrth barcio oddi ar y prif safle."

Yn ôl llefarydd ar ran y DVLA, nid oes unrhyw dystiolaeth mai eu staff nhw sydd ar fai, gan ychwanegu fod y mater yn rhan o broblem ehangach.