Apêl am £50,000 i godi cofeb i Tom Pryce yn Ninbych

  • Cyhoeddwyd
Nick Elphick a cerflunFfynhonnell y llun, Nick Elphick
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cerflunydd Nick Elphick eisoes wedi dechrau casglu syniadau ar gyfer cofeb barhaol i Tom Pryce

Mae ymgyrchwyr yn gobeithio codi £50,000 i greu cofeb barhaol i Tom Pryce, yr unig Gymro i ennill ras Fformiwla 1, yn ei dref enedigol "go iawn" yn Ninbych.

Llwyddodd Tom Pryce i ennill Ras y Pencampwyr Fformiwla 1 a dod yn drydydd yn Grand Prix Awstria a Brasil, cyn iddo gael ei ladd mewn damwain yn ystod Grand Prix De Affrica yn 1977 pan oedd yn 27 oed.

Cafodd ymgyrchwyr eu hysbrydoli gan lwyddiant arddangosfa dros dro i gofio'r gyrrwr rasio yn yr amgueddfa yn Ninbych.

Yn ôl un o'r ymgyrchwyr, mae codi cofeb barhaol yn bwysig i gofio am y gyrrwr rasio, "ond hefyd mae'r un mor bwysig ar gyfer Dinbych ei hun".

Ysgogi balchder lleol

Mae'r cerflunydd Nick Elphick - a greodd y cerflun o HM Stanley sy'n y dref - yn awyddus i wneud cerflun o Tom Pryce, ac eisoes wedi dechrau braslunio a chreu cerfluniau bychan ohono.

"Beth hoffwn wneud yw ceisio lleisio ei hanes a dwi'n meddwl y byddai'n ffantastig i Ddinbych," meddai.

"Dwi'n bwriadu ei astudio'n fanwl a dwi'n gobeithio gwneud jobyn da o ddangos pwy oedd o, a chreu rhywbeth pwerus, gan fy mod yn teimlo y bydd yn ysgogi cymaint o falchder yn lleol."

Ffynhonnell y llun, Rick Matthews
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dave Jones, oedd yn gyfaill i Tom Pryce, Mario Kreft MBE a'r Arglwydd Dafydd Elis Thomas ymhlith y rhai sy'n cefnogi'r syniad o gael cofeb barhaol

Mae yna furlun yn dathlu cyraeddiadau Tom Pryce yn Rhuthun ac mae rhan o Drac Môn wedi enwi ar ei ôl.

Fodd bynnag, dywedodd Dave Jones, un o ffrindiau Tom Pryce, ei bod hi'n bryd i Ddinbych "ail-hawlio" y gyrrwr rasio, gan ei fod "yn fwy o hogyn Dinbych" na Rhuthun.

Pwysigrwydd arwyr lleol

Dywedodd Mr Jones: "Mae 'na bendant angen cofeb barhaol nawr. Mi ddylai fod wedi digwydd blynyddoedd yn ôl. Gallwn ni ddim gadael i'r cyfle yma i fynd.

"Byddai mor bwysig er mwyn cofio Tom, ond hefyd mae'r un mor bwysig ar gyfer Dinbych ei hun, gan ei fod yn un o feibion enwog y dref, a dyma obeithio y cawn gefnogaeth wrth bawb."

Roedd yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas ymhlith y rhai aeth i gefnogi'r arddangosfa yn amgueddfa Dinbych, a dywedodd y byddai'n "addas iawn" cael cofeb barhaol i Tom Pryce yn y dref.

"Dwi'n meddwl ei fod yn bwysig iawn bod cof am Tom yn parhau, yn enwedig yn yr ardal yma, ond ein bod hi hefyd yn gallu pwysleisio pwysigrwydd arwyr tebyg," meddai.