Cyhoeddi enwau dau bensiynwr fu farw yn Llanelwy

Published

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi enwau'r ddau bensiynwr fu farw mewn tŷ yn Sir Ddinbych fore Mawrth.

Dangosodd post mortem fod Joseph Howard Titterton, 80 oed, a Jackie Titterton, 77 oed, wedi mygu i farwolaeth.

Cafodd swyddogion eu galw i'w cartref yn Bishop's Walk yn Llanelwy am 08:30 fore Mawrth a chanfod y ddau wedi marw.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Iestyn Davies: "Ar hyn o bryd, rydw i'n fodlon nad ydym yn ystyried bod unrhyw un arall yn gysylltiedig gyda'r marwolaethau, ac nad oes yna berygl i'r cyhoedd."

Pynciau Cysylltiedig