Cais am simnai i leddfu arogl annymunol o ffatri

Published
image copyrightGoogle
image captionMae trigolion wedi cwyno bod arogl annymunol yn dod o safle The Real Petfood Company

Mae disgwyl y bydd cynlluniau i adeiladu simnai 35m o uchder mewn ffatri bwyd anifeiliaid anwes yn cael eu cymeradwyo gan bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ddinbych ddydd Mercher.

Gobaith The Real Petfood Company yw y bydd y simnai yn lleihau arogl o'r ffatri ym Modelwyddan.

Daw'r cais yn dilyn cwynion gan drigolion lleol bod arogl annymunol yn dod o'r safle.

Mae arolygwyr wedi argymell y dylai'r pwyllgor cynllunio roi sêl bendith i'r simnai yn eu cyfarfod ddydd Mercher.

Fe fyddai'r simnai dros dair gwaith uchder presennol yr adeilad, ac mae'r cwmni'n dweud bod yn rhaid iddo fod yr uchder yma i atal yr arogl rhag effeithio ar drigolion.

Ond mae Cyngor Tref Bodelwyddan yn gwrthwynebu'r cynlluniau, gan ddweud na ddylai trigolion orfod "dewis rhwng cael eu heffeithio gan arogl annymunol neu'r effaith weledol o simnai 35m i fynd i'r afael â'r broblem".

Mewn datganiad, ychwanegodd y cyngor tref y byddai'r simnai yn cael effaith ar holl drigolion Bodelwyddan, gan y byddai modd ei weld o unrhyw fan yn y dref.

Pynciau Cysylltiedig