Dynion drws 'wedi ymosod' ar Shane Williams a'i frawd

Published
image copyrightGetty Images
image captionEnillodd Shane Williams 87 cap dros Gymru gan sgorio 58 cais

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod dynion drws clwb nos wedi ymosod ar y cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol Shane Williams a'i ffrindiau.

Mae Haydn Morgan, Dean Flowers a Dave Wing yn gwadu cyhuddiad o achosi ffrwgwd y tu allan i glwb nos Coyote Ugly ar ôl gêm rygbi rhyngwladol yn y brifddinas.

Roedd Shane Williams, 41, a'i ffrindiau allan yn dathlu buddugoliaeth Cymru yn erbyn De Affrica llynedd, gyda nifer o gefnogwyr Cymru yn gofyn am y cyfle i gymryd hunlun.

Ond clywodd y llys fod un person wedi ceisio defnyddio'i ben i daro pen Dean Williams, brawd Shane Williams.

Cafodd y ddau frawd a'u ffrindiau eu taflu allan o Coyote Ugly yn sgil y digwyddiad.

Yn ôl yr erlyniad, fe wnaeth y bownsars ddilyn y grŵp allan o'r clwb nos ac ymosod arnynt, gan eu cicio a'u dyrnu.

image copyrightWales News Service
image captionDigwyddodd yr ymosodiad tu allan i glwb nos Coyote Ugly yng Nghaerdydd

O ganlyniad, honnir fod Dean Williams, 37 oed, wedi ei adael yn anymwybodol.

Dywedodd Clare Wilks, ar ran yr erlyniad, fod aelod o'r cyhoedd wedi stopio car yr heddlu a'u cyfeirio at y clwb nos.

"Pan wnaethant gyrraedd y clwb roedd dyn yn anymwybodol ar y llawr ac yn derbyn cymorth cyntaf gan aelod o'r cyhoedd," meddai Ms Wilks.

Clywodd y rheithgor fod yr heddlu wedi cael gafael ar fideo camera cylch cyfyng o du mewn a thu allan i'r clwb nos ar Heol Santes Fair.

'Anymwybodol'

Dywedodd Ms Wilks fod y camerâu yn dangos fod y pedwar oedd yn gweithio wrth y drysau - Dean Flowers, 32, Haydn Morgan, 42, Dave Wing, 53, ac Aled James, 26 - yn rhan o'r ymrafael.

"Mae camerâu yn dangos Aled James yn gafael yn Shane Williams ac yn rhwygo ei siaced wrth symud y grŵp i dop y grisiau," meddai.

"Fe wnaeth y rhan fwyaf o'r trais ddigwydd yn y stryd y tu allan i Coyote Ugly.

"Mae Aled James yn cael ei weld yn rhoi sawl dwrn i un o grŵp Shane Williams, tra'u bod ar y llawr.

"Mae Dean Flowers yn rhoi dwrn i un aelod o'r grŵp tra'i fod wedi ei wthio yn erbyn wal. Ar ôl yr ymosodiad mae i'w weld yn ymestyn ei fysedd, a thu mewn i'r clwb mae'n chwerthin a rhannu jôcs.

"Fe wnaeth Dave Wing gicio Dean Williams tra'i fod ar y llawr, ac yna penlinio gyferbyn ag o a rhoi ei fraich o amgylch ei wddf."

Dywedodd yr erlyniad na wnaeth Mr Wing lacio ei afael tan fod Mr Williams wedi mynd yn anymwybodol.

'Taflu dwrn'

Dywedodd un o ffrindiau Shane a Dean Williams, Rhodri Williams, ei fod wedi defnyddio ei ffôn er mwyn ffilmio'r digwyddiad.

"Roeddwn i am gael tystiolaeth oherwydd ro'n i'n gwybod fod beth oedd yn digwydd ddim yn iawn."

Dywedodd Rhodri Williams ei fod wedi cael rhwng chwech ac wyth peint, gan gyfadde' ei fod yn feddw.

image captionClywodd Llys y Goron Caerdydd i un o ffrindiau Shane Williams ffilmio'r digwyddiad ar ei ffôn symudol

Dywedodd Peter Donnison, sy'n amddiffyn Mr Morgan: "Roeddech chi a'ch grŵp o ffrindiau yn parhau i fod yn dreisgar ac wedi gwylltio, gan daflu dwrn tuag at y staff diogelwch.

"A wnaethoch chi weld Shane Williams yn taflu dwrn at y dynion a chau drws yn galed yn wyneb y bownsar?"

Mewn ymateb dywedodd Rhodri Williams: "Dwi ddim yn cofio, ro'n i'n feddw."

Mae Mr Flowers o Thornhill, Caerdydd, Mr Morgan o Ben-y-bont ar Ogwr, a Mr Wing o Grangetown, Caerdydd, yn gwadu cyhuddiad o affräe.

Mae Mr James o Lynrhedynog, Rhondda wedi pledio'n euog i gyhuddiad o affräe.

Mae'r achos yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig