Newid i gwricwlwm addysg grefyddol yn 'ynysu' athrawon

Siôn Pennar
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Mefys Jones-Edwards: "Her aruthrol" yn wynebu Addysg Grefyddol

Mae rhai athrawon yn teimlo'n "ynysig" yn dilyn newidiadau i'r cwricwlwm addysg grefyddol, yn ôl un sy'n dysgu ar Ynys Môn.

Rhan o'r broblem, yn ôl Mefys Jones-Edwards o Ysgol Syr Thomas Jones yn Amlwch, yw'r prinder deunyddiau Cymraeg yn y maes.

Daw ei sylwadau wrth i Brifysgol Bangor lansio prosiect i greu mwy o adnoddau addysg grefyddol i athrawon a disgyblion.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn buddsoddi dros £2.6m bob blwyddyn i greu a chyhoeddi adnoddau addysgol Cymraeg.

Yn ôl Dr Gareth Evans-Jones o Brifysgol Bangor, cafodd y prosiect ei lansio'r wythnos diwethaf yn sgil ymateb athrawon i'r newid yn y cwricwla.

"Y neges oedd yn cael ei chyfleu yn aml oedd bod 'na heriau mawr yn codi yn sgil y maes llafur newydd, yn enwedig felly'r Lefel A newydd," meddai.

"A'r teimlad bod rhai athrawon ddim yn gwbl gyfforddus gyda rhai agweddau fel moeseg ac athroniaeth crefydd, er enghraifft."

'Pwysau ychwanegol' cyfieithu

Dywedodd Mrs Jones-Edwards, sy'n dysgu'r pwnc ers 25 mlynedd, bod rhai yn teimlo'n "ynysig" gyda'r newid yn y cwricwla - yn enwedig athrawon cyfrwng Cymraeg, sy'n gorfod delio â diffyg adnoddau.

"Mae hi'n fisoedd cyn cael deunyddiau cyfrwng Cymraeg - sy'n rhoi pwysau ychwanegol am fod rhaid cyfieithu deunyddiau," meddai.

Pan ofynnwyd iddi a ddylai'r math yma o gefnogaeth fydd yn cael ei gynnig gan y prosiect ym Mhrifysgol Bangor fod wedi cael ei gynnig ynghynt gan Lywodraeth Cymru, dywedodd: "Yn bendant.

"Beth sydd wedi bod yn digwydd ydi bod cefnogaeth yn dod, ond ddim i gyd yr un adeg.

"Yn fy marn i, os oes manyleb newydd yn cael ei chyhoeddi, mi ddylai adnoddau a gwerslyfrau fod yn barod yr un pryd."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae athrawon yn ganolog i'r gwaith o ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru ac rydym yn gweithio'n agos â phartneriaid allweddol ac arbenigwyr drwy gydol y broses.

"Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr adnoddau cywir ar gael i gefnogi addysgu a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Dyma pam ein bod yn buddsoddi dros £2.6 miliwn yn flynyddol i ddatblygu a chyhoeddi adnoddau Cymraeg ar draws holl bynciau'r cwricwlwm a phynciau galwedigaethol ar gyfer plant a phobl ifanc 3-19 oed."