Milwr hiliol o Bowys yn aelod o National Action

Published
image copyrightHeddlu West Midlands

Mae wedi dod i'r amlwg fod cyn-filwr o Bowys gafodd ei garcharu am fod ag arf yn ei feddiant hefyd yn aelod "allweddol" o'r grŵp terfysgol National Action.

Oherwydd rhesymau cyfreithiol doedd dim modd adrodd am aelodaeth yr Is-Gorporal Mikko Vehvilainen o'r grŵp tan ddydd Llun, ar ôl i lys gael dau ddyn a dynes yn euog o fod yn aelodau o National Action, mudiad sydd wedi ei wahardd.

Cafodd Vehvilainen, oedd yn byw yng ngwersyll y fyddin ym Mhontsenni ger Aberhonddu, ei garcharu am wyth mlynedd ym mis Ebrill eleni.

Clywodd yr achos gwreiddiol fod gan Vehvilainen ddaliadau hiliol oedd wedi eu gwreiddio'n ddwfn.

Dywedodd yr erlyniad ei fod yn credu mewn rhyfel hil, a'i nod oedd sefydlu cadarnle i bobl gwyn ym mhentre' Llansilin yng ngogledd Powys ble roedd ganddo dŷ.

Ddydd Llun yn Llys y Goron Birmingham penderfynodd rheithgor fod Adam Thomas, 22, a Claudia Patatas, 38, y ddau o Banbury, a Daniel Bogunovic, 27 o Gaerlŷr, yn euog o fod yn aelodau o National Action.

Cafodd y tri eu harestio gan heddlu gwrth-derfysgaeth Gorllewin Canolbarth Lloegr. Y llu hwnnw oedd hefyd yn gyfrifol arestio Vehvilainen.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod Vehvilainen, sy'n wreiddiol o'r Ffindir, yn "unigolyn hynod o beryglus ac yn allweddol o ran strategaeth National Action".

"Roedd yn is-gorporal yn y fyddin Brydeinig ac felly gyda'r cyfle i ddylanwadau ar ddynion ifanc allai gael eu radicaleiddio a'u recriwtio i'r grŵp," meddai'r llefarydd.

Straeon perthnasol