Cyflwynydd BBC Top Gear mewn gwrthdrawiad yn Sir Fynwy

Cyhoeddwyd

Mae cyflwynydd Top Gear, Chris Harris, wedi bod mewn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd yn Sir Fynwy.

Roedd Mr Harris yn gyrru Porsche fel rhan o eitem ar gyfer y rhaglen yrru pan fu mewn gwrthdrawiad â thryc ar yr A466 ger Tyndyrn.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 13:30 prynhawn dydd Llun.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu yn ystod y digwyddiad ond cafodd y ddau gerbyd eu difrodi.

Mae'r BBC yn deall bod y tryc yn ganol troi pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad, a bod cyflymder ddim yn ffactor.

Yn ôl tyst roedd y Porsche wedi taro'r tryc rhwng yr olwynion blaen a'r rhai cefn.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Top Gear: "Gallwn gadarnhau fod Chris Harris wedi bod mewn damwain car yng Nghymru yn gynharach heddiw... ni chafodd Chris, y teithiwr na gyrrwr y cerbyd arall eu brifo a chafodd Heddlu Gwent eu galw i'r safle."

Ymunodd Mr Harris â Top Gear yn 2016 fel un o'r cyflwynwyr a gymerodd le Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May.

Bydd Freddie Flintoff a Paddy McGuinness yn ymuno ag ef fel cyflwynwyr ar gyfer y 27ain cyfres yn 2019.