Ymestyn cynllun teithio rhad ar fysiau i bobl ifanc

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Mike Dean (Eye Imagery)
disgrifiad o’r llunCafodd y cynllun gwreiddiol ei lansio gan Carwyn Jones yn 2015

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn cynllun teithio'n rhatach ar fysiau i gynnwys pawb rhwng 16-21 oed sy'n byw yng Nghymru.

Roedd cynllun Fy Ngherdyn Teithio, sy'n cynnig gostyngiad o draean y pris, yn arfer bod ar agor i bobl rhwng 16-18 oed yn unig.

Wrth gyhoeddi'r estyniad, dywedodd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth, Ken Skates ei fod yn gobeithio gweld y newidiadau yn annog mwy o bobl ifanc i ddefnyddio bysiau ar gyfer mwy o'u teithiau.

"Bydd gwelliant heddiw i'r cynllun Fy Ngherdyn Teithio nid yn unig yn helpu pobl ifanc sy'n hyfforddi neu mewn prentisiaethau ac yn ystod y cyfnod o newid i fyd gwaith, ond bydd gobeithio hefyd yn annog mwy o bobl ifanc i ddefnyddio bysiau ar gyfer mwy o'u teithiau."

Ychwanegodd: "Yn y ffordd yma, byddant yn helpu i fynd i'r afael â thagfeydd ac ansawdd yr aer yn ein trefi a'n dinasoedd."

Gallai'r estyniad ddigwydd ym mis Rhagfyr.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol