Cau ward Ysbyty Llwynhelyg oherwydd salwch Gastroenteritis

Published
image copyrightGoogle

Mae ward yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg wedi gorfod cau am 48 awr oherwydd salwch ymysg cleifion.

Yn ôl yr ysbyty mae nifer o gleifion ar Ward St Non yn profi symptomau sy'n gysylltiedig â Gastroenteritis, ac mae gofyn i ymwelwyr gadw draw.

Mewn datganiad dywedodd yr ysbyty fod arbenigwyr rheoli heintiau wedi gosod mesurau i atal y salwch rhag lledaenu.

Dywedodd Sharon Daniel, Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: "Rwyf yn annog pobl sy'n teimlo'n sâl neu sydd wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â'r symptomau hyn i beidio ag ymweld â chleifion mewn ysbyty ar hyn o bryd am fod firysau'n medru bod yn ddifrifol i gleifion sâl a bregus."

Mae rhagor o gyngor i ymwelwyr ar wefan y Gwasanaeth Iechyd.

Straeon perthnasol