Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2018

Published

Cyfle i gael blas ar yr ysbryd tu ôl i'r llwyfan yn yr Ŵyl Cerdd Dant gafodd ei chynnal ddydd Sadwrn ym Mlaenau Ffestiniog.

image copyrightFfion Rees

Dwy aelod ifanc o barti dawns oedran cynradd, Parti Gwydir

image copyrightFfion Rees

Ymlwybro drwy'r glaw i'r ŵ­yl...

image copyrightFfion Rees

"Jest aros yn llonydd..."

image copyrightFfion Rees

"R'un sbit!"

image copyrightFfion Rees

Rhai o ddawnswyr ifanc Dawnswyr Penrhyd, Rhydaman, ddaeth yn fuddugol yn y gystadleuaeth Parti Dawns Oedran Cynradd.

image copyrightFfion Rees

"Jest hongian mas, yn ein gwisgoedd traddodiadol Cymreig..."

image copyrightFfion Rees

Taro tant.

image copyrightFfion Rees

Bawd lan gan ddisgyblion Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn.

image copyrightFfion Rees

"Sbiwch rŵan!"

image copyrightFfion Rees

Mae'n grêt i fod yn aelod o Aelwyd Chwilog ac ennill yn y grŵp llefaru oedran cynradd

image copyrightFfion Rees

Mae'n bwysig bod y stiwardiaid yn cadw trefn ar y pobl S4C 'ma tu cefn llwyfan.

image copyrightFfion Rees
image copyrightFfion Rees

Chi'n aros misoedd am rywun i lanhau'r simne... ac wedyn mae pedwar yn dod heibio ar unwaith.

image copyrightFfion Rees

Gwenwch! Dawnswyr Talog, ddaeth yn gyntaf yn y Parti Dawns Agored.

image copyrightFfion Rees

Cythrel canu?

image copyrightFfion Rees

Hwyl fawr tan y flwyddyn nesa'

Hefyd ar Cymru Fyw:

Pynciau Cysylltiedig