Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2018

Cyhoeddwyd

Cyfle i gael blas ar yr ysbryd tu ôl i'r llwyfan yn yr Ŵyl Cerdd Dant gafodd ei chynnal ddydd Sadwrn ym Mlaenau Ffestiniog.

xFfynhonnell y llun, Ffion Rees

Dwy aelod ifanc o barti dawns oedran cynradd, Parti Gwydir

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Ymlwybro drwy'r glaw i'r ŵ­yl...

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

"Jest aros yn llonydd..."

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

"R'un sbit!"

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Rhai o ddawnswyr ifanc Dawnswyr Penrhyd, Rhydaman, ddaeth yn fuddugol yn y gystadleuaeth Parti Dawns Oedran Cynradd.

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

"Jest hongian mas, yn ein gwisgoedd traddodiadol Cymreig..."

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Taro tant.

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Bawd lan gan ddisgyblion Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn.

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

"Sbiwch rŵan!"

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Mae'n grêt i fod yn aelod o Aelwyd Chwilog ac ennill yn y grŵp llefaru oedran cynradd

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Mae'n bwysig bod y stiwardiaid yn cadw trefn ar y pobl S4C 'ma tu cefn llwyfan.

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees
Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Chi'n aros misoedd am rywun i lanhau'r simne... ac wedyn mae pedwar yn dod heibio ar unwaith.

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Gwenwch! Dawnswyr Talog, ddaeth yn gyntaf yn y Parti Dawns Agored.

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Cythrel canu?

Ffynhonnell y llun, Ffion Rees

Hwyl fawr tan y flwyddyn nesa'

Hefyd ar Cymru Fyw: