Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2018

Cyfle i gael blas ar yr ysbryd tu ôl i'r llwyfan yn yr Ŵyl Cerdd Dant gafodd ei chynnal ddydd Sadwrn ym Mlaenau Ffestiniog.

x Image copyright Ffion Rees

Dwy aelod ifanc o barti dawns oedran cynradd, Parti Gwydir


x Image copyright Ffion Rees

Ymlwybro drwy'r glaw i'r ŵ­yl...


x Image copyright Ffion Rees

"Jest aros yn llonydd..."


x Image copyright Ffion Rees

"R'un sbit!"


x Image copyright Ffion Rees

Rhai o ddawnswyr ifanc Dawnswyr Penrhyd, Rhydaman, ddaeth yn fuddugol yn y gystadleuaeth Parti Dawns Oedran Cynradd.


x Image copyright Ffion Rees

"Jest hongian mas, yn ein gwisgoedd traddodiadol Cymreig..."


x Image copyright Ffion Rees

Taro tant.


x Image copyright Ffion Rees

Bawd lan gan ddisgyblion Ysgol O.M. Edwards, Llanuwchllyn.


x Image copyright Ffion Rees

"Sbiwch rŵan!"


x Image copyright Ffion Rees

Mae'n grêt i fod yn aelod o Aelwyd Chwilog ac ennill yn y grŵp llefaru oedran cynradd


x Image copyright Ffion Rees

Mae'n bwysig bod y stiwardiaid yn cadw trefn ar y pobl S4C 'ma tu cefn llwyfan.


x Image copyright Ffion Rees

x Image copyright Ffion Rees

Chi'n aros misoedd am rywun i lanhau'r simne... ac wedyn mae pedwar yn dod heibio ar unwaith.


x Image copyright Ffion Rees

Gwenwch! Dawnswyr Talog, ddaeth yn gyntaf yn y Parti Dawns Agored.


x Image copyright Ffion Rees

Cythrel canu?


x Image copyright Ffion Rees

Hwyl fawr tan y flwyddyn nesa'


Hefyd ar Cymru Fyw:

Pynciau Cysylltiedig