Apêl wedi 'ymosodiad difrifol' yn Llanbedr Pont Steffan

Published
image copyrightGoogle
image captionCafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan nos Iau 8 Tachwedd

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ddigwyddiad yn Llanbedr Pont Steffan, ble wnaeth menyw ddioddef anafiadau difrifol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Heol y Bont tua 18:00 nos Iau, 8 Tachwedd.

Dywedodd yr heddlu fod y wraig yn parhau'n ddifrifol wael yn yr ysbyty.

Cafodd pedwar dyn eu harestio mewn cysylltiad ag ymosodiad difrifol ac maen nhw'n parhau yn y ddalfa.

Cyhoeddodd Heddlu Dyfed Powys apêl yn yr iaith Bwyleg ar eu cyfrif Twitter yn gofyn am wybodaeth.

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu eu bod yn cynnal ymholiadau o dŷ i dŷ er mwyn ceisio cael darlun o'r hyn arweiniodd at y digwyddiad, yn ogystal â'r digwyddiad ei hun.

"Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad," meddai DCI Anthony Evans.

"Does dim ots pa mor ddibwys yr ydych chi'n meddwl yw'r wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda.

"Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan aelodau o'r gymuned Bwylaidd allai fod yn adnabod yr unigolion sy'n rhan o'r digwyddiad, allai fod â gwybodaeth berthnasol.

"Hoffwn sicrhau'r cyhoedd nad ydym yn edrych am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad."