Heddlu'n ymchwilio i farwolaeth dyn ar draeth ym Mhenarth

Published
image copyrightGoogle
image captionFe gafodd corff y dyn ei ddarganfod yn agos at y pier ym Mhenarth

Mae'r Heddlu'r De yn ymchwilio wedi i ddyn farw ar ôl caei ei ddarganfod yn anymwybodol ar draeth ddydd Sadwrn.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i Benarth, Bro Morgannwg am tua 15:30 i adroddiadau fod dyn wedi'i ganfod yn anymwybodol ger y pier.

Erbyn i swyddogion gyrraedd, roedd y dyn wedi marw. Yn ôl yr heddlu, does dim gwybodaeth eto ynglŷn â beth achosodd ei farwolaeth a dydy'r corff heb gael ei adnabod yn swyddogol.

Mae'r llu'n gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

Pynciau Cysylltiedig